USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Skupština Republike Srbije usvojila Zakon o alternativnim investicionim fondovima

Do ovog meseca, u Srbiji nije postojao adekvatan regulatorni okvir za razvoj lokalnih investicionih fondova, koji bi odgovorio na potrebe za finansiranjem domaćih malih i srednjih preduzeća, ključne za njihov rast. 10. oktobra, Skupština Republike Srbije je usvojila Zakon o alternativnim investicionim fondovima, koji omogućava razvoj ovog preko potrebnog dela finansijskog tržišta i novih izvora finansiranja za srpska preduzeća, uključujući rizični kapital („Venture Capital“) i finansiranje putem kapitala („Private Equity“).

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj je podržao Ministarstvo finansija u izradi nacrta Zakona i organizaciji konsultacija sa privatnim sektorom. U saradnji sa Ministarstvom, Projekat je takođe pripremio dokument o interpretaciji Zakona, koji pruža upustvo za njegovu primenu.

Kako bismo dodatno podstakli investicije i razvoj tržišta lokalnih investicionih fondova, Projekat asistira Ministarstvu u pripremi poreskih olakšica za „Private Equity“ i „Venture Capital“  (PE/VC) fondove.

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj nastavlja da podržava stvaranje regulatornih i fiskalnih mehanizama za razvoj alternativnih investicionih fondova i izgradnju podsticajnog ekosistema za rast malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

Poslednje vesti
TOP