USAID Cooperation for Growth

Seminar inspekcije rada: diskusija o implementaciji procene rizika, reforma inspekcijskog nadzora i zaključci sa Regulatorne konferencije u Londonu

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj održao je prezentaciju i trening na seminaru inspekcije rada.
Presentation to the Market inspecorate
24. oktobra 2018. tim USAID Projekta saradnje za ekonomski razvoj održao je trening i prezentaciju u Vrnjačkoj Banji za 150 inspektora rada na teme metodologije procene rizika, rezultata godišnje ankete Projekta sa malim i srednjim preduzećima i inspektorima kao i glavnih zaključaka sa posete Regulatornoj konferenciji u Londonu. Inspektori rada su prisustvovali sveobuhvatnom treningu o metodologiji procene rizika u oblastima rada i zdravlja i bezbednosti na radu, baziranom na smernicama o proceni rizika i planiranju na osnovu rizika koje je Projekat dostavio inspekciji rada u avgustu 2018. Takođe, tim Projekta je iskoristio priliku da podvuče poruke iz godišnje ankete sa malim i srednjim preduzećima i inspektorima i tim putem preneo inspektorima da su osnovne oblasti na kojima treba da radimo zajedno građenje kapaciteta inspektora, bolje razumevanje inspekcija baziranih na proceni rizika, razvijanje indikatora učinka inspektora na osnovu rezultata i deljenje regulatornih opterećenja sa privredom kroz samoregulaciju i druge oblike javno-privatne saradnje. Sa Majom Ilić, načelnicom Inspektorata za rad, Projekat je predstavio i zaključke sa Regulatorne konferencije u Londonu. Dalja poboljšanja regulatornog učinka državnih institucija treba da se fokusiraju na prepoznavanje privrednika koji razvijaju dobre poslovne prakse i saradnju sa njima kroz adaptaciju regulatorne prakse brzo razvijajućoj digitalnoj ekonomiji.
TOP