USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Ostvarena saradnja sa Udruženjem malih nezavisnih pivara

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj započeo je saradnju sa Udruženjem malih nezavisnih pivara Srbije i Ministarstvom poljoprivrede u cilju poboljšanja poslovnog okruženja za male proizvođače.
USAID CFG meeting with Small Brewers of Serbia Association
USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj identifikovao je saradnju sa udruženjima malih proizvođača kao jedan od važnih ciljeva u planiranju svojih aktivnosti. Upoznavanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji, njihovih problema i potencijala za rast je od vitalne važnosti za Projekat i njegovu misiju. 22. februara održana je godišnja sednica Udruženja malih nezavisnih pivara Srbije, kojoj su prisustvovali Projekat i predstavnici Ministarstva poljoprivrede. Zajedničkim snagama došli su do akcionog plana za poboljšanje poslovnog okruženja za zanatske pivare u Srbiji. Udruženje planira da oformi četiri tima posvećena zastupanju regulatornih promena, ostvarivanju komunikacije među svim zainteresovanim stranama u pivskoj industriji, radu sa inspekcijama kako bi se pojedinostavio inspekcijski nadzor i pomoći startap pivarama da unaprede svoju usaglašenost sa propisima kako bi ostvarili mogućnosti za rast.

Projekat sa zadovoljstvom podržava Udruženje u izgradnji internih kapaciteta i definisanju strategija, ciljeva i rezultata za ovu godinu. U narednom periodu, Projekat i Udruženje radiće zajedno na identifikovanju regulatornih barijera i adekvatnih regulatornih modela, primenjivih na zanatske pivare, sve u cilju omogućavanja radne grupe Ministarstva poljoprivrede za novi Zakon o pivu da donese informisane odluke. Ova snažna saradnja članova industrije u okviru udruženja i njihov zajednički trud je pozitivan primer koji pokazuje kako mala i srednja preduzeća zajedničkim delovanjem mogu da poboljšaju poslovno okruženje i pokrenu rast unutar svoje industrije. Samo kroz ostvarivanje saradnje među sobom, mala i srednja preduzeća mogu da dođu do mogućnosti da sarađuju sa Vladom i drugim relevantnim akterima, kao i da počnu sa rešavanjem problema u svojim industrijama koji ih sprečavaju u daljem rastu i razvoju.
TOP