Ekspert u oblasti unapređenja poslovnog okruženja

Sanela Lukić

Sanela Lukić radi kao ekspert za poslovno okruženje, fokusirajući se na pitanja vezana za trgovinu i inspekcije i sektorske politike, delujući kao policy entrepreneur zajedno sa timom. Diplomirala je ekonomiju (međunarodnu trgovinu) i magistrirala političke nauke (EU integracije) oboje na Univerzitetu u Beogradu, te stekla master diplomu iz javne politike na King's College London. Sanela ima preko 12 godina iskustva u upravljanju programima i razvoju sektorskih politika u vladi i na projektima finasiranim od strane EU, Razvojne banke Saveta Evrope i bilateralnim sredstvima. Radila je u privatnom i javnom sektoru kao državni službenik i konsultant i ostaje da veruje u saradnju i ko-stvaranje. Na osnovu ostvarenja i motivacije nagrađena je stipendijom britanskog Ministarstva spoljnih i poslova Komonvelta za mlade lidere za 2010-2011.

I firmly believe in power of ideas and capacity of new technology to bring government and businesses closer together on the joint task of co-creating for a better business and social environment

TOP