USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Međunarodna konferencija o reformama inspekcijskog nadzora 2018.

Od 9. do 11. oktobra, USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj predvodio je delegaciju Srbije na Međunarodnoj konferenciji o reformama inspekcijskog nadzora 2018. održanoj u Londonu, Ujedinjeno Kraljevstvo.
Poslovno okruženje
Tokom cele nedelje 8. do 12. oktobra, tim Projekta je organizovao edukativnu posetu Konferenciji o reformama inspekcijskog nadzora za 10 predstavnika srpske Vlade i državnih institucija.

Pripadnici Sekretarijata za javne politike, Ministarstva javne uprave i lokalne samouprave, partnerskih inspektorata, Mreže Inspektora Srbije i Poreske Uprave, delegate Srbije bili su najbrojnija delegacija na konferenciji.Osnovni cilj bio je umrežavanje i zbližavanje delegate iz Srbije sa njihovim kolegama iz preko 70 zemalja širom sveta, negovanje dijaloga i diskusija o inovativnim idejama o prevazilaženju regulatornih izazova u savremenom svetu koji se svakodnevno menja.

Tim Projekta je ovu priliku iskoristio da se nadoveže na stečena iskustva, znanja i kontakte ostvarene prilikom posete ovoj konferenciji 2016. godine, kao i da motiviše delegate Srbije da se uključe u deljenje informacija sa svojim kolegama, kako bi kroz tu interakciju razvili svoje ideje i došli do zaključaka o tome kako dobro sprovođenje regulative, otvorenost i transparentnost i međunarodni standardi mogu osnažiti i podstaknuti poslovni i ekonomski rast.
TOP