USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj organizovao radionice u cilju gradnje kapaciteta inspekcija bezbednosti hrane

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj nastavlja svoje aktivnosti u domenu izgradnje kapaciteta inspekcija za bezbednost hrane da implementiraju strateško planiranje bazirano na proceni rizika, kako bi regultorno opterećenje na privredu bilo smanjeno.
Presentation on risk-based planning for Sanitary Inspection
27. i 28. februara održane su dve celodnevne radionice za skoro 70 inspektora iz sanitarne i poljoprivredne inspekcije u cilju poboljšanja njihovih kapaciteta planiranja. Izrada višegodišnjih planova je obavezna prema Zakonu o inspekcijskom nadzoru ali u ovom trenutku samo jedna od 42 inspekcije ima izrađene višegodišnje planove. USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj organizovao je sveobuhvatnu obuku o ovoj važnoj temi za inspektore a obuka je obuhvatila i konkretne primere međunarodnih višegodišnjih planova iz Evrope i šire. Pravilna implementacija planiranja baziranog na proceni rizika osigurava ciljani pristup inspekcijama koji optimizuje resurse inspekcija i proporcionalnost inspekcijskog nadzora.

Ovakav pristup će obezbediti konzistentnost u rezonovanju i ponašanju inspektora, a privreda će biti u mogućnosti da bolje razume ono što se od nje očekuje i da se na vreme pripremi da se usaglasi sa očekivanjima. Strateško planiranje povećava odgovornost inspektora i svih drugih zainteresovanih strana, uvodeći jasne i izvodljive propise koji su javni, fer i efikasni.
TOP