14. novembar 2018.

Prezentacija u tržišnoj inspekciji

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj predstavio je zaključke sa Regulatorne konferencije u Londonu i održao trening procene rizika tržišnoj inspekciji. 14. novembra, Projekat je predstavio zaključke sa Regulatorne konferencije u Londonu pred 35 učesnika, zajedno sa Lidijom Stojanović, pomoćnicom ministra i načelnicom tržišne inspekcije. Dobre ideje i koncepti sa konferencije prezentovani su inspektorima i još jednom je naglašena važnost međusobne saradnje preduzeća i inspektora, kao jednog od najboljih načina da obe strane uvećaju svoje znanje.
TOP