24. oktobar 2018.

Prezentacija u inspekciji rada

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj prisustvovao je seminaru inspekcije rada i učestvovao u diskusiji o implementaciji procene rizika, reformi inspekcijskog nadzora i zaključcima sa Regulatorne konferencije u Londonu. 24. oktobra, Projekat je održao trening i prezentaciju u Vrnjačkoj Banji za 150 inspektora rada na temu metodologije procene rizika, rezultata ankete Projekta za 2018. godinu i zaključaka sa konferencije u Londonu.
TOP