USAID PROJEKAT SARADNJE ZA EKONOMSKI RAZVOJ

USAID Projekat saradnje za ekonomski rast podržao je Međunarodnu Fiskalnu Asocijaciju svojim prisustvom na CEE Tax konferenciji u Beogradu.

27. i 28. septembra, tim Projekta saradnje za ekonomski razvoj prisustvovao je CEE Tax konferenciji u Beogradu.
CEE Tax Conference 2018
Diskusija
Srpsko fiskalno društvo je organizovalo ovu konferenciju po prvi put u Beogradu. Događaj je poslužio kao platforma za diskusiju o tekućim izazovima u oblastima sprečavanja zloupotreba, digitalizaciji PDV Sistema, transfernih cena u regionu centralne i istočne Evrope, ekonomije ponašanja i poreskoj osvešćenosti.

Tim Projekta imao je priliku da predstavi Projekat i njegove buduće aktivnosti, kao i da se bliže upozna sa renomiranim poreskim stručnjacima koji imaju dokazano iskustvo u konsultovanju vlada koje su sprovodile poreske reforme. Učesnici konferencije su bili raznovrsni, uključujući akademike sa prestižnih evropskih univerziteta i međunarodnih organizacija kao što su OECD i IBFD, poreski stručnjaci Ministarstva finansija i Poreske Uprave kako iz Srbije, tako i iz regiona.

Paneli su inspirisali učesnike da podele svoja iskustva, uporede poreske politike svojih zemalja i dotaknu se važnosti međunarodnih standarda u poreskoj problematici. Projekat je svojim delovanjem podržao učešće preko 20 predstavnika Poreske Uprave Srbije i Ministarstva Finansija, u cilju da poboljša dijalog privatnog i javnog sektora i objedinjavanje njihovih perspektiva na jednom mestu. Tim Projekta će i ubuduće podržavati inicijative koje olakšavaju razmenu mišljenja između javnog i privatnog sektora kada je u pitanju poreska politika.
TOP