USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Otvoreno o novcu i biznisu: razgovori sa malim biznisima

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj tokom aprila i maja 2019. organizovao je seriju razgovora sa malim biznisima u Srbiji pod sloganom Otvoreno o novcu i biznisu.
Male firme i preduzetnici su osnova svih evropskih ekonomija. U Srbiji, prepoznati su kao ključni faktor privednog razvoja. Ipak, mali biznisi u Srbiji još uvek nemaju adekvatan pristup sredstvima neophodnim za rast – alternativnim izvorima finansiranja kao što su mikrokreditne institucije, „crowdfunding“, konvertibilni kreditni aranžmani, finansiranje kroz dužničke instrumente, vlasničko (eng. equity) finansiranje... U isto vreme, malim biznisima nedostaje i znanje o postojećim mogućnostima i instrumentima. USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj, u saradnji sa organizacijom ENECA, pokrenuo je „Otvoreno o novcu i biznisu“ – seriju razgovora sa preduzetnicima u kojima otvoreno diskutujemo o izazovima rasta i izvorima finansiranja: koje koriste, znaju li za alternative, koje bi koristili a koje ne i zašto, šta im je potrebno... Tokom aprila i maja, posetili smo Kragujevac, Šabac, Čačak, Pirot, Niš, Sombor, Novi Sad i Kruševac. Cilj ovih okupljanja je da upoznamo male firme i preduzetnike sa opcijama koje imaju, ali i da im damo glas i zajedno pokrenemo promene koje će im omogućiti da postanu ono što i treba da budu: pokretačka snaga privrede Srbije.
TOP