USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Online učenje za inspektore i državne službenike

Pokretanje online platforme za učenje Nacionalne akademije za javnu upravu obeleženo je 11. februara na konferenciji posvećenoj e-learningu. U novootvorenim prostorijama NAJU u Beogradu, najpre je predstavljena platforma za online učenje, a nakon toga je održana panel diskusija na kojoj su učestvovali predstavnici Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Stalne Konferencije gradova i opština Srbije (SKGO) kao i Milan Stefanović, stručnjak za inspekcije i Momir Đekić, iz kompanije Telegroup Innovation.

Na panel diskusiji je razgovarano o šansama koje tehnologija pruža učenju i profesionalnom razvoju kao i tome šta javni sektor može da nauči i preuzme od privatnog sektora, naglašavajući, između ostalog, “gejmifikaciju” u učenju. Panel diskusija je pokazala da je digitalizacija javnih usluga jedan od glavnih izazova za inspektore i državne službenike uopšteno. Konstatovano je da bi za državne službenike najkorisnije bilo da nastave dalje usavršavanje u pravcu boljeg razumevanja digitalnog radnog okruženja i digitalnih državnih službi za preduzeća i građane.

Panel je organizovala NAJU uz USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj i Misije OEBS-a u Srbiji, a prisustvovalo mu je 80 učesnika sa “live stream” prenosom za sve koji nisu mogli da prisustvuju.

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj i Misija OEBS-a u Srbiji podržavaju razvoj programa online učenja za inspekcijski nadzor koji bi trebalo da počne sa radom  krajem februara 2020. Imajući u vidu veliki broj novih inspektora koji se očekuju da počnu da rade kao i potrebu za efikasnijim načinom temeljnog upoznavanja sa odredbama Zakona o inspekcijskom nadzoru, program online obuke za inspekcijski nadzor je jedan od prioriteta platforme.

NAJU je razvila platformu za online učenje, a uz podršku USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj i Misije OEBS-a kreirana su prva dva onlajn programa - jedan za inspekcijski nadzor i drugi za opšte administrativne postupke. Ovim je započelo online učenje za inspektore i državne službenike Srbije uopšte i ovaj korak je veoma važan ka modernom, isplativijem i održivijem profesionalnom razvoju.

Latest news
TOP