USAID-OV PROJEKAT SARADNJE ZA EKONOMSKI RAZVOJ

Nastavljeni Dani otvorenih vrata sa inspektorima

Nakon uspešnog prvog događaja u Beogradu, Dani otvorenih vrata nastavljeni su širom Srbije, u cilju podsticanja dijaloga i poverenja.
Zajedničkim snagama USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj i EU projekta Podrška Evropske unije poboljšanju poslovnog okruženja, uz podršku Privredne komore Srbije pokrenut je novi format saradnje koji služi kao spona između privrede i preduzetnika sa jedne, i države odnosno inspektora sa druge. Otvorena vrata predstavljaju naredni korak u ovoj saradnji s ciljem da se nivo komunikacije i poverenja podigne na nov, viši nivo, a privrednicima pruže saveti, podrška i saznanja kako bi bolje i efikasnije poslovali ali i ispunjavali svoje zakonske obaveze i razrešili eventualne nedoumice.

Prvi Dan otvorenih vrata održan je u Beogradu krajem marta 2019. a od tada su održana još četiri, u Valjevu, Pančevu, Subotici i Zaječaru. Tokom tog perioda, više stotina privrednika imalo je priliku da sa inspektorima poreske, tržišne, radne, sanitarne i poljoprivredne isnpekcije diskutuje „1 na 1“ o izazovima u poslovanju iz oblasti nadležnosti inspekcija. U tom smislu, format otvorenih vrata se pokazao kao odlična prilika za rešavanje nedoumica koje se tiču prava i obaveza malih i srednjih privrednika.

Imajući u vidu da ova preduzeća često nemaju kapaciteta da se bave zakonskim pitanjima, okupljanja u ovom formatu su idealna šansa za njih da prepoznaju i iskoriste preventivnu i savetodavnu ulogu inspekcija, ali i da dve strane bolje razumeju jedna drugu, pokrenu dijalog o aktuelnim pitanjima i ostvare jaču saradnju i bolju komunikaciju.

Saradnja između privatnog i javnog sektora je preduslov za poboljšanje uslova poslovanja ali i za rast privrede. Tome najbolje doprinosi uspostavljanje otvorenog dijaloga na kom nastavljamo da radimo na Danima otvorenih vrata sa inspektorima, odmah posle letnje pauze, u septembru.
Poslednje vesti
TOP