USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Narodna skupština usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

7. oktobra 2019. godine, Narodna skupština je usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, s ciljem usaglašavanja sa zakonima Evropske unije, smanjenja administrativnog opterećenja privede i povećanja pravne sigurnosti i transparentnosti poslovnog okruženja. Na inicijativu USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj, među izmenama je i pravni osnov za Ministarstvo finansija da usvoji pravilnik koji će bliže regulisati pitanja određivanja mesta prometa usluga pruženih elektronskim putem u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Pravilnikom će se definisati usluge pružene elektronskim putem, kao i kriterijum i pretpostavke za utvrđivanje mesta prometa usluga pruženih elektronskim putem, što je od velike važnosti za obveznike koji u svom poslovanju vrše promet digitalnih dobara i pružaju usluge digitalnim putem, kao i za kompanije sa online prodajom. Projekat je pružio tehničku podršku Ministarstvu finansija u pisanju nacrta Pravilnika, a u septembru smo organizovali i diskusiju na tu temu sa predstavnicima javnog i privatnog sektora.

Projekat je pripremio i smernice za primenu Pravilnika, koje će malim biznisima koji pružaju elektronske usluge i vrše promet digitalnih dobara poslužiti kao vodič za primenu ovog propisa. Očekuje se da ove smernice budu objavljene nakon usvajanja Pravilnika.

U narednom periodu, USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj će nastaviti dijalog sa privatnim sektorom, naročito sa poslovnim asocijacijama, kako bismo zajedno omogućili lakšu i efikasniju primenu Pravilnika.

Podrška Projekta Ministarstvu finansija i saradnja sa javnim i privatnim sektorom deo je našeg kontinuiranog rada na izgradnji savremenog i podsticajnog ekosistema za razvoj digitalne ekonomije i rast sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

Poslednje vesti
TOP