Stručnjak za Monitoring, Evaluaciju i Učenje & CLA Proces upravljanja

Mila Pejčić

Mila Pejčić je stručnjak za monitoring, evaluaciju, učenje i CLA proces upravljanja (MEL & CLA Specialist). U njene odgovornosti ulazi postavljanje i sprovođenje plana monitoringa, evaluacije i učenja na CFG projektu. Pored metrike projekta, Mila se bavi upravljanjem i nadgledanjem metodologija istraživanja, koje sprovodi Projekat. Kao saradnik za CLA proces (saradnja, učenje i prilagođavanje), angažovana je u razvoju CLA strategije za Projekat, kao i implementaciji CLA modela. Tokom karijere učestvovala je u različitim projektima i istraživanjima koja su koristila inovativne, sveobuhvatne i međunarodno priznate analitičke alate kako bi pomogla donosiocima odluka, posebno Vladi Republike Srbije, ali i drugim donosiocima odluka, da ojačaju bazu znanja o ekonomskim sektorima i njihovim trendovima, sa posebnom pažnjom na temu konkurentnosti srpske privrede. Diplomirala je na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Statistika, informatika i kvantitativne finansije. Sa snažnim uverenjem u značaj obrazovanja i zdravlja u konceptu životnog standarda, diplomirala je na tezi Indeks ljudskog razvoja (HDI).

"You must be the change you want to see in the world." -Mahatma Gandi

Mila Pejcic
TOP