Saradnik za monitoring, evaluaciju i učenje

Mila Pejčić

Mila Pejčić je saradnik za monitoring, evaluaciju i učenje na Projektu. U njene odgovornosti spada održavanje i ažuriranje plana monitoringa i evaluacije aktivnosti, kao i skupljanje, dokumentovanje, analiza i izveštavanje o indikatorima Projekta prema odobrenom planu. Od početka projekta, učestvovala je u razvoju i implementaciji godišnje ankete malih i srednjih preduzeća kao ekonomski analitičar i vođa tima anketara. Tokom svoje karijere učestvovala je u različitim projektima i istraživanjima koja su primenjivala inovativne i međunarodno priznate metode i analitičke alate kako bi pomogla donosiocima odluka, posebno Vladi Republike Srbije i Privrednoj Komori Srbije u ojačavanju baza znanja o ekonomskim sektorima i trendovima; poseban naglasak bio je na temi konkurentnosti srpske ekonomije. Takođe je učestvovala u različitim studijama u kojima su baze podataka dobijane kroz terenska istraživanja. Diplomirala je na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu na modulu Statistika, Informatika i Kvantitativna ekonomija. Sa snažnim uverenjem u značaj edukacije i zdravlja u konceptu životnog standarda, diplomirala je na tezi Indeks ljudskog razvoja.

"You must be the change you want to see in the world." -Mahatma Gandi

Mila Pejcic
TOP