USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Lansirana platforma Pojačalo.rs

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj podržao je lansiranje platforme za upravljanje znanjem za mala preduzeća i preduzetnike
Pojacalo banner
8. januara 2019. pušten je u rad jedan od CFG Lab pilot projekata, Pojačalo.rs. U pitanju je veb sajt koji će omogućiti malim i srednjim preduzećima (MSP) u Srbiji da dobiju pristup informacijama o poslovnom upravljanju. Pristup informacijama o poslovnom upravljanju, usklađenosti sa zakonom i dostupnim izvorima finansiranja za MSP u Srbiji je do sada bio ograničen. Pojačalo.rs je platforma koja povezuje MSP, omogućavajući im da dele znanja i sarađuju u realnom vremenu u okviru demokratskog, sigurnog i društvenog okruženja. Veb sajt će objavljivati podkaste, video snimke i praktične odgovore na pitanja koja postavljaju MSP. USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj će promovisati platformu, ukazivati na konkretne probleme za čije rešavanje je MSP potrebna pomoć i pomagati osnivačima platforme na izradi plana održivosti, kako bi ovaj koristan resurs i u budućnosti bio dostupan srpskim privrednicima.
TOP