USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Konferencija o dokapitalizaciji kao izvoru finansiranja za MSP

USAID Projekat saradnje za ekonomski razvoj organizovao je konferenciju o dokapitalizaciji za MSP u Beogradu
TOP