Saradnik u oblasti podrške reformama u privredi

Katarina Marinković

Katarina Marinković je saradnik u oblasti podrške reformama u privredi na projektu saradnje za ekonomski razvoj. Takom studija, Katarina je iskustvo sticala u okviru porodičnog biznisa, gde je imala priliku da se upozna sa funkcionisanjem gotovo svakog sektora u okviru kompanije. Master iz međunarodnog računovodstva i finansija završila je na City Univerzitetu u Londonu, sa rezultatom koji je svrstava među najbolje studente generacije.

Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.

TOP