Direktor projekta

Džozef Lauter

Direktor projekta, Džozef Lauter, je viši tehnički direktor odseka za međunarodni razvoj kompanije Cardno, kao i inovator u oblasti reformi poslovnog okruženja. Kao direktor projekta, g. Lauter pruža viziju i smer, ali se bavi i nadzorom i rukovođenjem implementacije USAID Projekta saradnje za ekonomski razvoj (CFG). G. Lauter je bio na poziciji direktora USAID Projekta za bolje uslove poslovanja od 2011. do 2016. godine, a neki od uspeha koje je postigao su nove procedure u izdavanju građevinskih dozvola, modernizacija Zakona o radu, reforme inspekcijskog nadzora, programsko budžetiranje i novi načini za pristup finansijama za srednja i mala preduzeća. Prethodno je pomagao vladama pri osmišljavanju i sprovođenju strategija za ekonomski razvoj koje su transformisale poslovno okruženje u Bugarskoj, Hrvatskoj, Ugandi i Ukrajini. Posredovao je u dijalozima privrede i države o ciljanim reformama u Jordanu i Kirgistanu, a vršio je i procene reformskih programa i predlagao dalje reforme u Keniji, Južnoafričkoj Republici i Ugandi, radio je na poboljšanju rezultata na Duing biznis listi u četiri zemlje i na novim zakonima o radu u Srbiji, Hrvatskoj i Bugarskoj koji su liberalizovali tržište rada i doveli do smanjenja stope nezaposlenosti. G. Lauter je pisao priručnike i vodiče za Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Svetsku banku i Međunarodnu finansijsku korporaciju (IFC), a jedan je od autora Priručnika za javno-privatni dijalog, zajedničke publikacije više donatora. Bio je predsednik odseka za međunarodni razvoj za oblast SAD-a u kompaniji Cardno od 2017. do 2018. Završio je osnovne i master studije iz oblasti poslovne administracije, kao i doktorske studije iz oblasti prava.
TOP