Ekspert za pristup izvorima finansiranja

Ivan Milosavljević

Ivan Milosavljević je član tima za Pristup izvorima Finansiranja sa misijom ostvarenja I implementacije zacrtanih ciljeva USAID CFG projekta. Radi na poziciji Ekspert za pristup izvorima finansiranja sa preko 10 godina iskustva u bankarskom I privatnom sektoru. Pre trenutnog angažmana je bio zaposlen na poziciji Generalnog Direktora uspešne onlajn privatne kompanije. Pre toga je proveo 8 godina u bankarskom sektoru, na poziciji Direktora Filijale, radeći za 2 banke koje su prisutne na tržištu Srbije. Završio je MBA sa specijalizacijom u oblasti Menadžmenta na Univerzitetu u Šefildu.

I want to be an E in SME… #Enabler!

Ivan Milosavljevic
TOP