USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

EBRD Trgovinski Pasoš, online alat za uspešno trgovanje

U želji da pomogne preduzetnicima da procene svoju spremnost za međunarodno trgovanje u uslovima epidemije COVID-19, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) predstavlja Trgovinski pasoš, besplatan alat koji malim i srednjim preduzećima (MSP) omogućava da samostalno ocene parametre svog izvoza i uvoza.

Ova dijagnostička aplikacija, razvijena u okviru EBRD Trade Ready inicijative, dostupna je na srpskom ili engleskom jeziku na linku: http://www.ebrdtradepassport.com. Procenjeno vreme potrebno za popunjavanje upitnika je 20 minuta, a preporučuje se i prisustvo menadžera koji je uključen u finansiranje međunarodnih trgovinskih transakcija.

Popunjeni  Trgovinski pasoš  je prvi korak za učešće u aktivnostima u okviru EBRD  Trade Ready. Nakon toga, preduzetnici mogu biti pozvani na pojedinačni razgovor sa EBRD konsultantima o rezultatima svog Trgovinski pasoš koji se organizuje online. U zavisnosti od konkretnih potreba preduzeća, Trade Ready nudi i početni i napredni trening iz oblasti finansiranja izvoza i uvoza.

EBRD Trade Ready promovisan je u oktobru 2018. godine kao pilot inicijativa za podršku trgovanju u Srbiji, što Srbiju čini prvom zemljom zapadnog Balkana koja koristi njene pogodnosti. Trade Ready podržava MSP u cilju unapređenja njihovog trgovinskog potencijala, uz širok spektar saveta, kako bi postala konkurentnija u zemlji i inostranstvu.

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj posvećen je unapređenju uslova poslovanja i poboljšanju pristupa izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća u Srbiji i kroz saradnju sa partnerskim organizacijama, javnim i privatnim sektorom želi da podrži sve inicijative koje mogu pomoći MSP sektoru u zemlji.

Latest news
TOP