Direktor projekta

Dragana Stanojević

Dragana ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u bavljenju privrednim pravom i reformama u Srbiji i 15 godina iskustva u savetovanju u oblasti državnih politika, podsticanju javno-privatnog dijaloga i jačanju kapaciteta različitih državnih organa. Kao zamenik direktora na USAID Projektu za jačanje stečajnog i izvršnog postupka i USAID Projektu za bolje uslove poslovanja, na kome je kasnije bila i direktor, bila je glavna veza između USAID-a i srpskih institucija, vodila je i organizovala timove sa do 25 članova i prevodila kompleksne regulatorne reforme koje su navedeni projekti implementirali, kao što su reforma inspekcijskog nadzora, reforma građevinskih dozvola i reforma stečajnog i izvršnog postupka. Na Projektu saradnje za ekonomski razvoj je direktor, a Projektu doprinosi svojim znanjem, stručnošću, iskustvom i dobrom energijom.

Good regulation is all about helping businesses grow and expand, for the benefit of society as a whole. We should never forget that we all live out of the efforts of Serbian private sector.

Dragana Stanojevic
TOP