USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Dani otvorenih vrata sa inspektorima nastavljaju i u 2020.

Na još jednom Danu otvorenih vrata, održanom 28. januara u Privrednoj komori Beograda, okupilo se oko stotinu kompanija i preduzetnika koji su u neformalnoj atmosferi razgovarali „1 na 1“ sa predstavnicima poreske, tržišne, sanitarne, poljoprivredne, turističke i radne inspekcije o pitanjima važnim za njihovo poslovanje.

Od prvog okupljanja, održanog krajem marta 2019. takođe u Beogradu, više od pet stotina privrednika i preduzetnika je na Danima otvorenih vrata u sedam gradova u Srbiji imalo priliku da od inspektora dobije konkretne savete, pojašnjenja i preporuke za poštovanje zakona i otklanjanje propusta.

U uvodnom obraćanju, Dragana Stanojević, zamenica direktora USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj, istakla je da Projekat od početka podržava reforme inspekcijskog nadzora i napore da se fokus u radu inspekcija pomeri sa represivnog i reaktivnog na uvođenje proaktivnog i preventivnog pristupa. Stanojević je izrazila i nadu i uverenje da će model Dana otvorenih vrata u tekućoj godini u potpunosti zaživeti –  da će primer nekih regionalnih komora, koje već samostalno organizuju ove susrete, slediti i ostali, u svim okruzima u Srbiji.

Dane otvorenih vrata sa inspektorima organizuje Privredna komora Beograda u saradnji sa USAID-ovim Projektom saradnje za ekonomski razvoj i EU projektom Podrška Evropske unije poboljšanju poslovnog okruženja.

Kako je bilo na prethodnom i ostalim okupljanjima, možete pogledati u sekciji Vesti.

Latest news
TOP