USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Dani otvorenih vrata sa inspektorima

Dani otvorenih vrata sa inspektorima pružaju jedinstvenu mogućnost privredi da razgovara sa inspektorima i dobije savete.
Koliko mali biznisi prepoznaju i koriste novine u reformi inspekcijskog nadzora? Koliko poznaju i razumeju svoja prava i obaveze? Da li koriste mogućnost savetodavne posete i samoprocene? Znaju li u koji stepen rizika je njegova delatnost razvrstana? Da je suština da inspekcije deluju preventivno, što ranije nije bilo slučaj?

Da pruži malim biznisima priliku da saznaju više o ovim i drugim novinama i reše svoje nedoumice, Privredna komora Beograda je organizovala Dan otvorenih vrata sa inspektorima, u saradnji sa USAID-ovim Projektom saradnje za ekonomski razvoj i EU projektom Podrška Evropske unije poboljšanju poslovnog okruženja.

Prvi Dan otvorenih vrata sa inspektorima je održan 28. marta 2019. u Beogradu. Nakon prezentacije, preduzetnici su mogli da se posavetuju sa inspektorima u razgovorima „jedan na jedan“, što je odličan način za individualna pojašnjenja, savete i konkretne preporuke za poštovanje zakona i otklanjanje eventualnih propusta.

Oko stotinu okupljenih je imalo priliku da razgovara sa inspektorima poreske, tržišne, radne, sanitarne i poljoprivredne inspekcije, i da u neformalnom okruženju razmene iskustva i diskutuju o izazovima poslovanja.

Bio je to prvi u nizu ovakvih događaja. Drugi Dan otvorenih vrata je održan 24. aprila u Valjevu, a dijalog za bolju saradnju inspektora i malih i srednjih preduzeća nastaviće se u Pančevu, Subotici, Zaječaru... Pratite nas!
TOP