#saradnja

Da bi Srbija jačala, potrebno je da jačaju njena mikro, mala i srednja preduzeća.

Govorimo o vašim komšijama i poznanicima, o radnji ili restoranu u vašem kraju, proizvođaču vaše omiljene hrane... Govorimo o svima vama koji hrabro razvijate sopstvene firme.
Da bi ova preduzeća jačala, potrebno im je ulaganje. Neki su rado viđeni u bankama, ali ne i oni čiji je biznis mlađi, manji ili inovativniji. Neophodne su promene: novi izvori novca i znanje o njima.

Za snagu je potreban dijalog: da sami preduzetnici uče, menjaju se, sarađuju i rastu...ali i da obaveze, opterećenja i kazne dolaze tek posle razgovora, razumevanja i podrške.

Potrebno je da privrednici, državna uprava i finansijske institucije rade zajedno i omoguće malim i srednjim preduzećima da postanu ono što i treba da budu: pokretačka snaga Srbije.

Vesti

Održan prvi „Konkretno za SME“ online panel na temu „Kako prilagoditi poslovanje uslovima krize?“

USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj, u saradnji sa ICT HUB centrom za razvoj tehnološkom preduzetništva i inovacija, pokrenuo je seriju online panela „KONKRETNO ZA SME“ posvećenih poslovanju domaćih malih i srednjih preduzeća u uslovima vanrednog stanja izazvanog pandemijom COVID-19.
Pročitaj više

Informator za poslovanje sa hranom tokom epidemije COVID 19

U saradnji sa Sektorom poljoprivredne inspekcije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj pripremio je Informator za subjekte u poslovanju sa hranom tokom epidemije COVID 19.
Pročitaj više

Zajedno kroz krizu – anketa za privrednike

Privredna komora Srbije u saradnji sa USAID-ovim Projektom saradnje za ekonomski razvoj, pokrenula je anketu za privredu „Zajedno kroz krizu“ posvećenu ekonomskim aspektima krize prouzrokovane pandemijom koronavirusa „COVID 19“ i uticaju koji trenutna situacija u Srbiji ima na poslovanje.
Pročitaj više

Javni pozivi

Ovo su trenutno aktuelni javni konkursi USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj:

Osnovni cilj javnih poziva je da identifikuje partnere Projekta koji mogu da olakšaju postizanje ciljeva Projekta i da obogate spektar aktivnosti inovativnim perspektivama, podrže i poboljšaju rast kapaciteta srpskih malih i srednjih preduzeća za rast kao i da ohrabre saradnju i javno-privatni dijalog. Projekat uspostavlja saradnju sa relevantnim akterima iz privatnog i javnog sektora, čiji rezultati će stvoriti prilike za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

Biblioteka

Sort By: Direction:
TOP