#saradnja

Da bi Srbija jačala, potrebno je da jačaju njena mikro, mala i srednja preduzeća.

Govorimo o vašim komšijama i poznanicima, o radnji ili restoranu u vašem kraju, proizvođaču vaše omiljene hrane... Govorimo o svima vama koji hrabro razvijate sopstvene firme.
Da bi ova preduzeća jačala, potrebno im je ulaganje. Neki su rado viđeni u bankama, ali ne i oni čiji je biznis mlađi, manji ili inovativniji. Neophodne su promene: novi izvori novca i znanje o njima.

Za snagu je potreban dijalog: da sami preduzetnici uče, menjaju se, sarađuju i rastu...ali i da obaveze, opterećenja i kazne dolaze tek posle razgovora, razumevanja i podrške.

Potrebno je da privrednici, državna uprava i finansijske institucije rade zajedno i omoguće malim i srednjim preduzećima da postanu ono što i treba da budu: pokretačka snaga Srbije.

Vesti

Javni poziv za dostavljanje komentara i predloga za unapređenje propisa u oblasti poreza na dodatu vrednost

Ovim putem vas pozivamo da dostavite vaše predloge i sugestije u vezi sa izmenama i dopunama podzakonskih akata kojima je bliže uređeno oporezivanje porezom na dodatu vrednost (PDV).
Pročitaj više

„Pojačalo“ druženje 005: društvene mreže, dobre priče i izvori finansiranja

Još jedno, peto „Pojačalo“ druženje održano je 30. oktobra 2019. u Domu omladine u Beogradu. Po već poznatom receptu, preduzetnici i oni koji žele da to postanu mogli su da čuju zanimljive razgovore učesnika koji su imali šta korisno i inspirativno da kažu na teme važne za rast i razvoj biznisa.
Pročitaj više

Prijava za obuke o primeni poreskih podsticaja iz Zakona o porezu na dobit pravnih lica za industriju znanja

Pozivamo vas da se prijavite na jednodnevnu obuku o primeni poreskih podsticaja iz Zakona o porezu na dobit pravnih lica namenjenih industriji znanja koji uključuju podsticaje za ulaganja u inovativne delatnosti i u vezi sa aktivnostima istraživanja i razvoja.
Pročitaj više

Javni pozivi

Ovo su trenutno aktuelni javni konkursi USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj:

Osnovni cilj javnih poziva je da identifikuje partnere Projekta koji mogu da olakšaju postizanje ciljeva Projekta i da obogate spektar aktivnosti inovativnim perspektivama, podrže i poboljšaju rast kapaciteta srpskih malih i srednjih preduzeća za rast kao i da ohrabre saradnju i javno-privatni dijalog. Projekat uspostavlja saradnju sa relevantnim akterima iz privatnog i javnog sektora, čiji rezultati će stvoriti prilike za rast i razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji.

TOP