Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Podršku pravosuđu za efikasniji sistem izvršenja presuda

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

20.09.2017 - Koncept Zakona o alternativnim investicionim fondovima predstavljem Ministarstvu finansija i Komisiji za hartije od vrednosti

20.09.2017 - Jačanjem kapaciteta Stručnog odbora profesije do uspešne implementacije Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti

19.09.2017 - DAN OTVORENIH VRATA SA INSPEKTORIMA

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

25.07.2017 - Vlada Srbije unapredila sistem upravljanja javnim investicijama uz podršku USAID BEP

25.07.2017 - Povećana transparentnost javnih finansija u Srbiji kroz unapređenje rada Državne revizorske institucije

25.07.2017 - Efikasnije izvršenje sudskih odluka

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

12.06.2017 - Posetom Estoniji, USAID BEP upoznaje predvodnike elektronske uprave u Srbiji sa najboljom svetskom praksom

12.06.2017 - Upoznavanje holandskog modela inspekcijskog nadzora lice-u-lice

01.06.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) promoviše borbu protiv korupcije, poštovanje etičkih standarda i integritet u radu inspekcija

01.06.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) razgovarao sa zainteresovanim akterima o prvom nacionalnom programu garancija za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP)

22.05.2017 - Saradnja sa partnerima na reformi upisa prava svojine

22.05.2017 - Novi rekord u broju izdatih građevinskih dozvola

19.05.2017 - Elektronskim šalterom do upisa u katastar za samo tri dana

17.05.2017 - Novi rekord u broju izdatih građevinskih dozvola

17.05.2017 - USAID BEP obučio 606 licenciranih inženjera za samo jedan dan

17.05.2017 - Vlada Srbije usvojila izmene i dopune Uredbe o elektronskom kancelarijskom poslovanju

05.05.2017 - Unapređenje kapaciteta Stručnog odbora profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti

25.04.2017 - Predstavljanje rezultata reforme poslovnog okruženja timu Doing Business

25.04.2017 - Reforma procene vrednosti nepokretnosti predstavljena Evropskoj grupi udruženja procenitelja (TEGoVA)

19.04.2017 - Koordinacija rada inspekcija i njihova saradnja sa pravosuđem

19.04.2017 - Napredak u sprovođenju reforme izdavanja građevinskih dozvola

06.04.2017 - Unapređenje efikasnosti izvršnog postupka

06.04.2017 - 2016 je najuspešnija godina po izdavanju građevinskih dozvola do sada, a novi rekord je oboren u januaru 2017.

28.03.2017 - Pripremljen prvi paket izmena i dopuna propisa u cilju usklađivanja pravnog okvira za sektorske inspekcije

28.03.2017 - Unapređenje „jednošalterskog sistema“ za izdavanje građevinskih dozvola

28.03.2017 - Optimizacija troškova izvršnog postupka

28.03.2017 - Konferencija o mikrofinansiranju u organizaciji Evropske investicione banke (EIB) i Evropske mreže za mikrofinansiranje (EMN)

16.03.2017 - Unapređenje poslovnog okruženja biće prepoznato u narednom izdanju izveštaja Doing Business

16.03.2017 - Izgradnja kapaciteta javnih izvršitelja

10.03.2017 - Kvalitativna analiza rešenja državnih organa po zahtevima za izdavanje građevinskih dozvola

10.03.2017 - Izgradnja kapaciteta javnih izvršitelja

28.02.2017 - Unapređenje kapaciteta pravosuđa za izvršenje sudskih odluka

28.02.2017 - Tehnička podrška za uvođenje plaćanja karticama

22.02.2017 - Tehnička podrška za reformu postupka upisa prava svojine na nepokretnostima

13.02.2017 - Javna rasprava o nacrtu izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastru

13.02.2017 - Deveto izdanje NALED-ove "Sive knjige"

06.02.2017 - Vlada imenovala predstavnike BEP za članove savetodavne grupe za reforme poslovnog okruženja

06.02.2017 - Izgradnja kapaciteta javnih izvršitelja

31.01.2017 - Program za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji

31.01.2017 - Pravni okvir za elektronsku upravu

26.01.2017 - Izrada nacionalnog garantnog mehanizma za novoosnovana preduzeća ("startape")

26.01.2017 - Uvođenje elektronskog plaćanja u javnu upravu Srbije

16.01.2017 - Analiza efekata reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola za partnere iz Vlade

16.01.2017 - Novi paket aktivnosti u cilju unapređenja izdavanja građevinskih dozvola

09.01.2017 - Narodna skupština usvojila Zakon o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti, izrađen uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP)

09.01.2017 - Koordinatorski sastanak OECD-a o Aktu o malom biznisu (Small Business Act)

20.12.2016 - Sprečeno uvođenje novog parafiskalnog nameta

20.12.2016 - Izgradnja kapaciteta javnih izvršitelja

16.12.2016 - Usvojene izmene dva ključna podzakonska akta

16.12.2016 - Povećanje efikasnosti izvršnog postupka

06.12.2016 - Rekordan broj građevinskih dozvola izdat u septembru 2016. - opipljivi rezultati reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola

01.12.2016 - Značajno povećanje broja građevinskih dozvola

01.12.2016 - Efikasno izvršenje ugovora – bolje poslovno okruženje i manji rizik po ulagače

21.11.2016 - Napredna obuka iz "mekih" veština za inspektore

21.11.2016 - Priprema programskog budžeta za 2017. godinu

17.11.2016 - Pozitivni trendovi u oblasti konkurentnosti i rasta srpske privrede

14.11.2016 - Ocena efekata reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola – Gde smo danas a gde želimo da budemo?

14.11.2016 - Predlog Zakona o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti ušao u skupštinsku proceduru

14.11.2016 - Direkcija za elektronsku upravu raspisala tender za javnu nabavku softvera „E-Inspektor“

14.11.2016 - Sistem za upravljanje javnim investicijama u Srbiji

28.10.2016 - Reforma građevinskih dozvola vinula Srbiju u svetski vrh

26.10.2016 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pruža podršku Sektoru budžeta Ministarstva finansija za unapređenje komunikacije, koordinacije i rukovođenja

26.10.2016 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) promoviše efikasno izvršenje u cilju rešenja problematičnih plasmana (NPL)

19.10.2016 - Reforma inspekcijskog nadzora u Srbiji predstavljena globalnoj publici

19.10.2016 - Izgradnja kapaciteta javnih izvršitelja

11.10.2016 - Skup preporuka za pojednostavljenje parafiskalnih nameta dostavljen Ministarstvu finansija

11.10.2016 - Četvorodnevna studijska poseta Ministarstvu finansija Holandije posvećena programskom budžetu

11.10.2016 - Optimizacija troškova izvršenja

11.10.2016 - Izgradnja zajedničke regionalne platforme za jačanje mikrofinansiranja i finansijske inkluzije

23.09.2016 - Unapređenje sistema izvršenja sudskih odluka

23.09.2016 - Uspešno okončan program podrške malim preduzećima za nabavku opreme

12.09.2016 - Učesnici u studijskom putovanju u Dansku uputili Vladi Srbije predloge za unapređenje postupka izdavanja građevinskih dozvola

12.09.2016 - USAID BEP pružio podršku kreatorima politike u Ukrajini u cilju unapređenja izvršnog postupka

08.09.2016 - Učesnici u reformi građevinskih dozvola u Srbiji uče od najboljih u Evropi

08.09.2016 - Dijalog između pravosuđa i privrede u Zapadnoj Srbiji

18.08.2016 - Novi budžetski informacioni sistem za Vladu Srbije

18.08.2016 - Premijerov program odražava prioritete i preporuke USAID BEP

18.08.2016 - USAID BEP pomaže reformu doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta u korist lokalnih samouprava i investitora

18.08.2016 - Procedure za praćenje i izveštavanje o učinku

18.08.2016 - Unapređenje izvršenja kredita u docnji

18.08.2016 - Razmena iskustava o programskom budžetu

29.07.2016 - Pravni okvir za nebankarske finansijske institucije (NBFI)

29.07.2016 - Preventivna uloga inspekcija

29.07.2016 - Softver za praćenje učinka organa koji izdaju građevinske dozvole

29.07.2016 - U maju 2016. zabeležen rekordan broj građevinskih dozvola

29.07.2016 - Podrška u cilju unapređenja programskog budžeta

25.07.2016 - USAID BEP nastavlja da pruža podršku Ministarstvu finansija za unapređenje programskog budžeta

25.07.2016 - Treća studija sprovedena metodom standardnog troška i prednosti novog Pravilnika o KEPU

25.07.2016 - Reforma inspekcija i dalje podstiče registraciju novih preduzetnika

25.07.2016 - Odgovor na Memorandum o reformama za izveštaj Doing Business Svetske banke

12.07.2016 - Elektronska obuka za inspektore lokalnih samouprava

12.07.2016 - Tehnička podrška za unapređenje upravljanja javnim investicijama u saradnji sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF)

12.07.2016 - USAID BEP pomaže najznačajnijim organima za izdavanje građevinskih dozvola da unaprede rezultate

12.07.2016 - Unapređenja struktura programskog budžeta

12.07.2016 - Prva napredna obuka instruktora u oblasti inspekcijskog nadzora

12.07.2016 - Reforma izdavanja građevinskih dozvola pokreće privredni oporavak Srbije

12.07.2016 - Javni poziv za nabavku konsultantskih usluga za reformu inspekcija

07.07.2016 - Obuka inspektora o novom pristupu i procedurama za inspekcije

07.07.2016 - Uspešno okončan program grantova

29.06.2016 - Unapređenje sistema izvršenja sudskih odluka

29.06.2016 - Najznačajniji državni organi u sistemu izdavanja građevinskih dozvola prihvatili predložena poboljšanja

29.06.2016 - USAID BEP pruža podršku lokalnim samoupravama za uvođenje metodologije programskog budžeta

29.06.2016 - Misija Međunarodnog monetarnog fonda razgovarala sa predstavnicima USAID BEP o prioritetnim reformama za poboljšanje poslovnog okruženja

29.06.2016 - Novi budžetski informacioni sistem za Sektor budžeta Ministarstva finansija

22.06.2016 - Puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru

22.06.2016 - Analiza poslovnih procesa

22.06.2016 - Unapređenje programskih struktura budžeta lokalnih samouprava

22.06.2016 - Međunarodne organizacije ocenile sprovođenje Akta o malom biznisu

09.06.2016 - Reforma sistema građevinskih dozvola uz podršku USAID BEP podstiče rast BDP-a u Srbiji

09.06.2016 - Pravni okvir za rad nebankarskih finansijskih institucija

09.06.2016 - Poziv privrednicima da učestvuju u programu dodele sredstava za nabavku opreme

09.06.2016 - Radionica o politici razvoja novih finansijskih institucija

09.06.2016 - Sprovođenje reforme izdavanja građevinskih dozvola

09.06.2016 - Stručna podrška Poreskoj, Fitosanitarnoj i Veterinarskoj inspekciji

06.06.2016 - Predstavljanje Registra planskih dokumenta i nastavak podrške sprovođenju Zakona o planiranju i izgradnji

06.06.2016 - Reforma upravljanja javnim investicijama

06.06.2016 - Sastanak sa direktorkom Grupe za izveštaj Doing Business Svetske banke

30.05.2016 - Radionica sa Sektorom budžeta Ministarstva finansija

30.05.2016 - Napredna obuka inspektora

30.05.2016 - Podrška za unapređenje novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

30.05.2016 - Izrada regulatornog okvira za nebankarske finansijske institucije u Srbiji (Radna grupa za nebankarske finansijske institucije)

30.05.2016 - Obuka za arhitekte i planere o sistemu za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

30.05.2016 - Seminar o inspekcijskom nadzoru

30.05.2016 - Sastanak sa ministrom finansija u okviru podrške sistemu upravljanja javnim ulaganjima u 2016.

13.05.2016 - Unapređena delotvornost i transparentnost inspekcijskog nadzora

05.05.2016 - Sedma sednica Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora

05.05.2016 - Završna obuka inspektora

05.05.2016 - Izveštaj Doing Business Svetske banke

05.05.2016 - Vodič za sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji

05.05.2016 - Sprovođenje reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola

05.05.2016 - Podrška sprovođenju reforme inspekcijskog nadzora

05.05.2016 - Pozivni centar za građevinske dozvole

05.05.2016 - Unapređenje struktura programskog budžeta lokalnih samouprava

20.04.2016 - Uspešno počeo sa radom sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

20.04.2016 - Tačnost izveštavanja o reformama za publikaciju Doing Business

20.04.2016 - Godišnja konferencija izvršitelja

20.04.2016 - Podrška Ministartvu finansija u cilju unapređenja upravljanja javnim investicijama

20.04.2016 - Banke i lizing kompanije pozvane da učestvuju u programu finansiranja privrede

20.04.2016 - E-učenje za inspektore lokalnih samouprava

11.04.2016 - ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU DOPRINEO SMANJENJU RADA "NA CRNO"

05.04.2016 - Banke i lizing kompanije pozvane da učestvuju u programu podrške privredi koji je za Ministarstvo privrede pripremio USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP)

29.03.2016 - Na branču za medije naglašena važnost mikro-, malih i srednjih preduzeća za privredu Srbije

29.03.2016 - Budžetski informacioni sistem

29.03.2016 - Zakon o inspekcijskom nadzoru

29.03.2016 - Koordinacija inspekcijskog nadzora

29.03.2016 - U januaru 2016. izdato više građevinskih dozvola nego u istom periodu u proteklih šest godina

29.03.2016 - Uticaj reforme izdavanja građevinskih dozvola na sledeći izveštaj Doing Business

29.03.2016 - Izdavanje elektronskih građevinskih dozvola

29.03.2016 - Podaci o dostupnosti i ceni kredita za mala i srednja preduzeća u Srbiji predstavljeni bankama

14.03.2016 - Primena Zakona o inspekcijskom nadzoru dovela do smanjenja zaposlenosti u sivoj zoni

14.03.2016 - Internet stranica za građevinske dozvole beleži preko 1.000 poseta dnevno od početka godine

14.03.2016 - Nacrt Zakona o vodama

14.03.2016 - Drugi sastanak Radne grupe za kapitalne projekte

14.03.2016 - Zakon o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti

14.03.2016 - Peti seminar za obuku instruktora u okviru reforme inspekcijskog nadzora

25.02.2016 - Preporuke za unapređenje položaja Srbije na listi Doing Business za Zajedničku radnu grupu Vlade Srbije

25.02.2016 - Vodič kroz dozvole za izgradnju

25.02.2016 - Četvrti seminar za obuku instruktora u okviru reforme inspekcijskog nadzora

25.02.2016 - Seminar o unapređenju sistema upravljanja javnim investicijama sa predstavnicima Ministarstva finansija

12.02.2016 - Vodič kroz dozvole za izgradnju - Od ideje do upotrebe objekta

09.02.2016 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) predstavio rezultate treće studije sprovedene metodom standardnih troškova

09.02.2016 - Narodna banka Srbije (NBS) pozvala USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) na saradnju u izradi regulatornog okvira za nedepozitne nebankarske finansijske institucije (NBFI)

09.02.2016 - Predstavljen novi Pravilnik o knjizi evidencije prometa robe i usluga (KEPU)

09.02.2016 - Održana peta sednica Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora

09.02.2016 - Podrška Ministarstvu finansija u cilju pojednostavljenja parafiskalnih nameta

26.01.2016 - STUDIJA USAID-A POKAZUJE UŠTEDU ADMINISTRATIVNIH TROŠKOVA OD 15 ODSTO ZAHVALJUJUĆI REFORMAMA

26.01.2016 - Pušten u rad sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

26.01.2016 - Unapređenje sistema za upravljanje javnim investicijama

26.01.2016 - Pomoć za sprovođenje reforme sistema inspekcijskog nadzora

11.01.2016 - Obučeno 195 "super-korisnika" sistema za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

11.01.2016 - Elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

11.01.2016 - Izrada softvera za Budžetski informacioni sistem

11.01.2016 - Jačanje srednjoročnog okvira rashoda

24.12.2015 - Statistički podaci pokazuju uticaj reforme

24.12.2015 - Usvojen novi pravilnik o KEPU

24.12.2015 - Prva godina primene Zakona o planiranju i izgradnji

24.12.2015 - Unapređenje upravljanja javnim investicijama

24.12.2015 - Obuka instruktora za nastavak obuke o inspekcijskom nadzoru

24.12.2015 - Obuka za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

24.12.2015 - Unapređenje novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

24.12.2015 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) predstavio novi Pravilnik o KEPU

24.12.2015 - Podrška Vladi Srbije za nastavak reforme izdavanja građevinskih dozvola

24.12.2015 - Treći program obuke instruktora za inspekcijski nadzor

02.12.2015 - Vodič za primenu zakona o inspekcijskom nadzoru

25.11.2015 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio rezultate svoje pete godišnje Ankete 1000 preduzeća u Srbiji

24.11.2015 - U Izveštaju o napretku Srbije u evropskim integracijama naglašeno više pitanja na kojima je angažovan USAID BEP

18.11.2015 - U izveštaju Doing Business Svetske banke pohvaljene reforme sprovedene u Srbiji

18.11.2015 - Javno slušanje o Zakonu o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti

18.11.2015 - Reforma upravljanja javnim investicijama

18.11.2015 - Regionalna konferencija o sivoj ekonomiji

18.11.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen privrednicima i inspektorima

18.11.2015 - Radionica za mlade preduzetnike

18.11.2015 - Odbor za koordinaciju inspekcijskog nadzora održao treći sastanak uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja

18.11.2015 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja predstavio Zakon o inspekcijskom nadzoru u Čačku

10.11.2015 - Izveštaj EU o napretku i strani investitori prepoznali ključni značaj reforme inspekcija i izdavanja građevinskih dozvola

30.10.2015 - Ministri građevinarstva iz regiona razmenili iskustva o najboljim praksama pri izdavanju građevinskih dozvola

30.10.2015 - E-Inspektor

30.10.2015 - Drugi sastanak Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora

30.10.2015 - Radionice u cilju unapređenja programskog budžeta

30.10.2015 - Izrada novog informacionog sistema za upravljanje budžetom

30.10.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen u Pirotu

30.10.2015 - Reforma izdavanja građevinskih dozvola ostvaruje uticaj

30.10.2015 - Prvi merljivi rezultati Zakona o inspekcijskom nadzoru: povećan broj registrovanih privrednih subjekata

30.10.2015 - Sistem za upravljanje javnim investicijama

30.10.2015 - Inicijativa za unapređenje finansiranja na regionalnoj konferenciji žena

30.10.2015 - Obuka sa predstavnicima banaka

30.10.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen u Somboru i Požarevcu

12.10.2015 - Reforma građevinskih dozvola za konkurentniji region

12.10.2015 - Povećan broj izdatih građevinskih dozvola

12.10.2015 - Radionice za unapređenje programskog budžeta

12.10.2015 - Radionica o finansiranju namenjena ženama održana u Čačku

12.10.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen u Užicu

12.10.2015 - Usvojeni podzakonski akti za sprovođenje Zakona o inspekcijskom nadzoru

12.10.2015 - Primena sistema "E-inspektor"

15.09.2015 - Unapređenje okvira za programski budžet i pokazatelja učinka

15.09.2015 - Unapređenje programske strukture

15.09.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen u Jablaničkom upravnom okrugu

01.09.2015 - Broj građevinskih dozvola izdatih u prvoj polovini 2015. najveći u poslednjih šest godina

01.09.2015 - USAID BEP ukazao timu Svetske banke za izradu izveštaja Doing Business na domete reforme građevinskih dozvola

01.09.2015 - Reforma parafiskalnih nameta

01.09.2015 - Pravilnik o Knjizi evidencije prometa i uplata (KEPU)

27.08.2015 - Radionice u cilju unapređenja programskog budžeta

27.08.2015 - Novi nacrt Pravilnika o „KEPU-knjizi“

27.08.2015 - Prvi sastanak Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora

27.08.2015 - Regulatorna ograničenja po razvoj lizinga

27.08.2015 - Sistem za upravljanje javnim investicijama u Srbiji

27.08.2015 - Građanski vodič kroz budžet

27.08.2015 - Sprovođenje Zakona o inspekcijskom nadzoru

05.08.2015 - Inicijalni sastanak Saveta za mala preduzeća i preduzetništvo

05.08.2015 - Formiranje Koordinacione komisije za inspekcije

05.08.2015 - Unapređenje regulatornog okvira "jednošalterskog sistema" za izdavanje građevinskih dozvola

22.07.2015 - Kampanja "Odbrojavanje" za primenu Zakona o inspekcijskom nadzoru na neregistrovane subjekte

22.07.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen u Regionalnoj privrednoj komori Kragujevac

22.07.2015 - Obuka za analitičare Ministarstva finansija

22.07.2015 - Radni doručak sa ministrom finansija

22.07.2015 - Usklađivanje pravilnika o jednošalterskom sistemu

22.07.2015 - Rad na reformi procene vrednosti nepokretnosti

22.07.2015 - Zamenica premijera Zorana Mihajlović posetila pozivni centar za građevinske dozvole

22.07.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen u Subotici

22.07.2015 - Održan sastanak fokus-grupe sa predstavnicima Narodne banke Srbije (NBS) u cilju razmatranja ograničenja za razvoj lizinga

22.07.2015 - Trodnevno studijsko putovanje u Irsku za delegaciju Ministarstva finansija

22.07.2015 - Narodna skupština usvojila izmene i dopune Zakona o hipoteci

23.06.2015 - Pojednostavljene procedure za sprovođenje reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola kod vodoprivrednih organa

23.06.2015 - Podzakonski akti uz Zakon o inspekcijskom nadzoru

23.06.2015 - Razgovori o uspostavljanju regulatornog okvira za nebankarske finansijske institucije

23.06.2015 - Sekretarijat za javne politike sprovodi reformu sistema planiranja Vlade Srbije

23.06.2015 - IKEA dobila građevinsku dozvolu

23.06.2015 - Predstavljen Zakon o inspekcijskom nadzoru u Valjevu

23.06.2015 - Skup o izradi podzakonskih akata za Zakon o inspekcijskom nadzoru

23.06.2015 - Radna grupa za izmene propisa o KEPU

19.06.2015 - USAID BEP produžen do kraja 2017

18.06.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru: veliki korak ka povoljnom poslovnom okruženju

18.06.2015 - Unapređene procedure za vodoprivredne organe u pogledu reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola

18.06.2015 - Tehničke specifikacije za izradu novog informacionog sistema za upravljanje budžetom

02.06.2015 - Sajam finansiranja u Čačku

28.05.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru predstavljen privatnom i javnom sektoru u Vrnjačkoj Banji

28.05.2015 - Srednjoročno planiranje i budžetiranje

28.05.2015 - Osnovana Radna grupa za izradu podzakonskih akata za Zakon o inspekcijskom nadzoru

28.05.2015 - Unapređenje dijaloga između banaka i izvršitelja

21.05.2015 - Pozivni centar za građevinske dozvole

21.05.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru

21.05.2015 - Zagovaranje ukidanja ili smanjenja parafiskalnih nameta u Srbiji

21.05.2015 - Unapređenje upravljanja kapitalnim projektima

21.05.2015 - Vlada Srbije osnovala Savet za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost

21.05.2015 - Seminar o propisima o robnim berzama

14.05.2015 - Savet EU za ekonomske i finansijske poslove 12. maja 2015. godine posebno više pitanja na kojima USAID BEP radi posebno naglasio kao ključne rezultate i naredne korake za Srbiju

07.05.2015 - Skupština Srbije usvojila Zakon o inspekcijskom nadzoru izrađen uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja

07.05.2015 - Zajednički prioriteti za 2015.

07.05.2015 - Metodologija za izradu srednjoročnih planova organa državne uprave

07.05.2015 - Akcioni plan za reformu KEPU (knjige evidencije prometa i uplata)

07.05.2015 - Pozivni centar i internet sajt za podršku „jednošalterskog sistema“ za izdavanje građevinskih dozvola

07.05.2015 - Dvodnevna konferencija „Beogradska inicijativa – rešavanje problematičnih plasmana u Srbiji“

07.05.2015 - Unapređenje sistema za sertifikaciju malih preduzeća

07.05.2015 - Diskusija o neophodnim izmenama propisa o lizingu

07.05.2015 - Reforma procene vrednosti nepokretnosti

07.05.2015 - Pojednostavljenje parafiskalnih nameta

07.05.2015 - Put ka unapređenju procene vrednosti nepokretnosti

07.05.2015 - Dan pristupa izvorima finansiranja

07.05.2015 - Vlada Srbije usvojila Uredbu o lokacijskim uslovima

07.05.2015 - Plan sprovođenja Zakona o inspekcijskom nadzoru

28.04.2015 - Međunarodni poziv za dostavljanje ponuda Za nabavku usluga razvoja, izrade i testiranja softverske aplikacije za pružanje podrške sprovođenju objedinjene procedure za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola, obuku ključnih korisnika (instruktora) i pružanje usluga održavanja Agenciji za privredne registre Republike Srbije (APR)

17.04.2015 - Zašto prelazimo preko mostova bez upotrebne dozvole

17.04.2015 - Reforma izdavanja građevinskih dozvola: Zašto mislim da sada imamo šansu?

07.04.2015 - Narodna skupština razmatra predlog Zakona o inspekcijskom nadzoru

07.04.2015 - Izmene propisa o katastru kao podsticaj reformi izdavanja građevinskih dozvola

07.04.2015 - Javna nabavka za analizu poslovnih procesa u cilju uvođenja elektronskih inspekcija

07.04.2015 - Reforma KEPU knjige

07.04.2015 - Održan sastanak za unapređenje položaja Srbije u izveštaju Doing Business Svetske banke

26.03.2015 - Transparentnost Srbija pozdravila izradu predloga Zakona o inspekcijskom nadzoru kao primer dobre prakse

26.03.2015 - Održana druga prezentacija predloga Zakona o inspekcijskom nadzoru za skupštinski Ekonomski kokus

26.03.2015 - Primena „jednošalterskog sistema“ za izdavanje građevinskih dozvola

25.03.2015 - Predlog Zakona o inspekcijskom nadzoru predstavljen Ekonomskom kokusu u Narodnoj skupštini

25.03.2015 - Sistem za elektronsko izdavanje građevinskih dozvola

25.03.2015 - Prvi mehanizam za finansiranje lanca snabdevanja u Srbiji

25.03.2015 - Seminar o izvršenju namenjen bankama

20.03.2015 - Obučeno preko 2.000 stručnjaka

20.03.2015 - Podzakonski akti i smernice za sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji

20.03.2015 - Nastavak reforme sistema planiranja i budžetiranja

20.03.2015 - Obuka o ulozi dobrog računovođe za bolji pristup izvorima finansiranja

18.03.2015 - Učesnici iz Srbije prisustvovali Globalnoj konferenciji o dijalogu između javnog i privatnog sektora

16.03.2015 - Zakon o inspekcijskom nadzoru – dobar putokaz za pripremu propisa

03.03.2015 - INSPEKCIJSKI NADZOR NA NOVIM TEMELJIMA - PREVENTIVA PRE REPRESIJE

03.03.2015 - Odbori Vlade Srbije usvojili nacrt Zakona o inspekcijskom nadzoru

03.03.2015 - Edukacija zainteresovanih aktera o sprovođenju reformisanog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

03.03.2015 - Podzakonski akti za sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji

03.03.2015 - Seminar sa predstavnicima institucija "centra Vlade"

03.03.2015 - Pripremljen nacrt Zakona o zaštiti od požara

03.03.2015 - "Uloga dobrog računovođe u pristupu izvorima finansiranja za MSP" širom Srbije

27.02.2015 - Portal za uspešniji biznis

23.02.2015 - Prezentacija biznis portala www.poslovanje.rs

23.02.2015 - Snaga ne leži u topuzu

12.02.2015 - PRIRUČNIK ZA ORGANIZOVANJE SELEKCIJE I REGRUTACIJE MLADIH STRUČNJAKA ZA RADNE PRAKSE I PRIPRAVNIŠTVO U DRŽAVNIM ORGANIMA

11.02.2015 - Branč za novinare posvećen pristupu izvorima finansiranja i nebankarskim finansijskim institucijama

11.02.2015 - Podzakonski akti za primenu Zakona o planiranju i izgradnji

11.02.2015 - Implementacija reformisanog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

11.02.2015 - Održan dvodnevni seminar sa Sektorom budžeta Ministarstva finansija

11.02.2015 - Reforma javne uprave

11.02.2015 - Nacrt Zakona o inspekcijskom nadzoru

11.02.2015 - Model uredbe o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta dostavljen na adrese 145 gradova i opština

11.02.2015 - Usklađen pravni okvir za „jednošalterski sistem“ za izdavanje građevinskih dozvola

11.02.2015 - Radna grupa dovršila prva dva podzakonska akta za sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji

11.02.2015 - Narodna skupština usvojila novi Zakon o energetici i izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

05.02.2015 - Alati za pravilno vršenje diskrecionih ovlašćenja u inspekcijskom nadzoru: Instrumenti smislene primene propisa

05.02.2015 - "Bele" i "crne" liste privrede: Dobar, loš, zao

02.02.2015 - RЕGIONALNЕ PRЕZЕNTACIJЕ IZMЕNA ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

28.01.2015 - Uputstvo za dostavljanje podataka za planska akta u cilju njihovog unosa u Centralni registar

28.01.2015 - Dobar računovođa znači povoljnije finansiranje

29.12.2014 - Uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih dozvola

29.12.2014 - Predlog Zakona o budžetu za 2015. Izrađen u skladu sa metodologijom programskog budžeta

29.12.2014 - Nalazi godišnje Ankete 1000 preduzeća i podaci o pristupu izvorima finansiranja za agro sektor predstavljeni lokalnim kancelarijama za ekonomski razvoj

19.12.2014 - Narodna skupština Republike Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

19.12.2014 - Priprema budžeta u skladu sa programskom metodologijom

19.12.2014 - Promovisanje nebankarskih finansijskih institucija kao rešenje za neadekvatan pristup MSP izvorima finansiranja

19.12.2014 - Godišnji simpozijum ukazao na mogućnosti za smanjenje tereta parafiskalnih nameta

19.12.2014 - Narodna Skupština Republike Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o investicionim fondovima

19.12.2014 - Dijalog između predstavnika banaka i izvršitelja

16.12.2014 - Zakon o planiranju i izgradnji - prekretnica koja Srbiju vodi u ekonomski napredak

16.12.2014 - Vlada Srbije usvojila predlog Zakona o planiranju izgradnji

16.12.2014 - Reforma bankarskog sistema u cilju veće finansijske stabilnosti

16.12.2014 - Forum o strateškim partnerstvima i spajanjima i preuzimanjima u Srbiji i regionu

16.12.2014 - Nacrt Zakona o inspekcijskom nadzoru dostavljen državnim organima na izjašnjenje

03.12.2014 - Sveobuhvatnim dijalogom do reforme Zakona o radu

01.12.2014 - Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji upućene resornim ministarstvima na mišljenje

01.12.2014 - Predstavnici USAID BEP sastali se sa Ministrom privrede radi dogovora o budućoj saradnji

01.12.2014 - Nastavak rada na reformi postupka procene vrednosti nepokretnosti

01.12.2014 - Priručnik i edukativni video-materijali o ulozi dobrog računovodstva u pristupu izvorima finansiranja

01.12.2014 - Jačanje dobrog upravljanja na lokalnom nivou

01.12.2014 - Vlada Srbije usvojila predlog Zakona o robnim berzama

01.12.2014 - Uloga dobrog računovodstva u pristupu izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća

01.12.2014 - Predlog Zakona o inspekcijskom nadzoru ulazi u skupštinsku proceduru do kraja 2014.

01.12.2014 - Obuka budžetskih korisnika za koriščenje novog softvera za pripremu budžeta

01.12.2014 - Međunarodna konferencija "Jačanje MSP kroz garantne mehanizme EU i program COSME"

01.12.2014 - USAID Projekat održivog lokalnog razvoja (SLDP) organizovao trodnevnu radionicu za kancelarije za lokalni ekonomski razvoj u Nišu

21.11.2014 - POSLOVNA ANKETA USAID-a UKAZUJE NA MANJE POBOLJŠANJE POSLOVNOG OKRUŽENJA KOJE JE I DALJE OPTEREĆENO ADMINISTRATIVNIM PROCEDURAMA I NEDOSTATKOM KAPITALA

04.11.2014 - Izrađen nacrt Zakona o planiranju i izgradnji

04.11.2014 - Ostvaren napredak u uvođenju programskog budžeta

04.11.2014 - USAID BEP i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, biračka i socijalna pitanja predstavili izmene Zakona o radu u Leskovcu i Subotici

14.10.2014 - Privodi se kraju izrada nacrta Zakona o inspekcijskom nadzoru

14.10.2014 - Održan drugi okrugli sto sa bankarskim sektorom

14.10.2014 - Obuka u pogledu primene Zakona o radu namenjena Inspekciji rada

13.10.2014 - Pet koraka do reforme parafiskalnih nameta

13.10.2014 - USAID BEP i Asocijacija lizing kompanija Srbije (ALCS) postigli saglasnost o nastavku saradnje

13.10.2014 - Održana završna javna rasprava o nacrtu Zakona o inspekcijskom nadzoru

19.09.2014 - PREDSTAVLJENI REZULTATI PROGRAMA RADNIH PRAKSI U ORGANIMA JAVNE UPRAVE

18.09.2014 - Seminar o izmenama i dopunama Zakona o radu održan u Novom Sadu

18.09.2014 - Javna rasprava o Zakonu o inspekcijskom nadzoru

18.09.2014 - Formirana Radna grupa za procenu vrednosti nepokretne imovine

18.09.2014 - Promovisanje izmena i dopuna Zakona o radu

18.09.2014 - Javna rasprava o nacrtu Zakona o inspekcijskom nadzoru

18.09.2014 - Studijsko putovanje u Makedoniju radi upoznavanja sa elektronskim sistemom za izdavanje građevinskih dozvola

18.09.2014 - Američka ambasada organizovala okrugli sto o analizi efekata propisa

18.09.2014 - Unapređeni nacrt Zakona o robnim berzama

08.09.2014 - Javna rasprava o nacrtu Zakona o planiranju i izgradnji

08.09.2014 - Poslovni internet portal poslovanje.rs

08.09.2014 - Zajednički plan kampanje i edukacije javnosti o Zakonu o radu

08.09.2014 - Javna rasprava o nacrtu Zakona o inspekcijskom nadzoru

08.09.2014 - Javna rasprava o nacrtu Zakona o inspekcijskom nadzoru

08.09.2014 - Međuresorna rasprava o nacrtu izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji

08.09.2014 - Unapređen informacioni sistem za pripremu budžeta

08.09.2014 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i evropske integracije Srbije

26.08.2014 - Javna rasprava o nacrtu Zakona o planiranju i izgradnji okupila preko 800 učesnika

26.08.2014 - Reforma inspekcija napreduje

26.08.2014 - Informacioni sistemi za inspekcije, izdavanje građevinskih dozvola i programski budžet

26.08.2014 - Izrađen skup preporuka za reformu parafiskalnih nameta

26.08.2014 - USAID BEP pruža podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u cilju razvoja sistema e-inspekcija

26.08.2014 - Podrška Vladi Autonomne pokrajine Vojvodine za uvođenje programskog modela budžeta

24.07.2014 - Izmene Zakona o radu kvalitetan pomak

24.07.2014 - USAID BEP postavlja temelje reforme inspekcijskog nadzora kroz saradnju sa partnerima

24.07.2014 - USAID BEP pomaže Vladi Srbije da ponovo pokrene reformu sistema izdavanja građevinskih dozvola

24.07.2014 - Prošireno dejstvo kolektivnih ugovora: uništavanje radnih mesta radi očuvanja uticaja sindikata

24.07.2014 - Baza podataka o prometu nekretnina

15.07.2014 - Šta novi zakon donosi radniku a šta poslodavcu

15.07.2014 - IZMENE ZAKONA O RADU KVALITETAN POMAK – POTREBNA DALJA UNAPREĐENJA

10.07.2014 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pruža pomoć Vladi Autonomne pokrajine Vojvodine u primeni programskog modela budžeta

10.07.2014 - USAID BEP i Poreska uprava razmenili iskustva o inspekcijskom nadzoru

10.07.2014 - Video spot koji u pozitivnom svetlu predstavlja izmene Zakona o radu stekao veliku popularnost na sajtu YouTube

10.07.2014 - USAID BEP i Centar za visoke ekonomske studije (CEVES) organizovali okrugli sto posvećen odnosu bankarskog sektora prema finansiranju MSP

10.07.2014 - USAID BEP podržao konferenciju o upravljanju projektima u državnom sektoru

10.07.2014 - USAID BEP pruža tehničku pomoć za unapređenje pravnog okvira za hipoteku u Srbiji

26.06.2014 - Prošireno dejstvo kolektivnih ugovora: uništavanje radnih mesta radi očuvanja uticaja sindikata

25.06.2014 - Okrugli sto - Stop sivoj ekonomiji

20.06.2014 - UPRAVLJANJE PROJEKTIMA JE VELIKI IZAZOV ZA SRPSKU VLADU

19.06.2014 - PODRŠKA USAID-A EFIKASNOJ PRIMENI ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

17.06.2014 - Premijer Vučić najavio ključne reforme

17.06.2014 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i NALED predstavili novi video-spot o Zakonu o radu

17.06.2014 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i NALED predstavili „Regulatorni indeks Srbije“ (RIS) za 2014.

06.06.2014 - PREDSTAVLJEN II REGULATORNI INDEKS SRBIJE

05.06.2014 - Uvođenje programskog modela budžeta na nivou Autonomne pokrajine Vojvodine (APV)

05.06.2014 - Zakon o inspekcijskom nadzoru biće donet do kraja 2014.

05.06.2014 - USAID BEP predstavio preliminarne nalaze o KEPU-knjizi Ministarstvu trgovine i telekomunikacija i Privrednoj komori Srbije

04.06.2014 - REFORMA INSPEKCIJSKOG NADZORA: Usklađivanje sa dobrom međunarodnom praksom i standardima

03.06.2014 - Moramo učiti kako da trošimo pare

26.05.2014 - Memorandum o razumevanju PKS i USAID BEP projekta

21.05.2014 - Skup o programskom budžetu sa predstavnicima Sektora budžeta Ministarstva finansija

21.05.2014 - USAID BEP pozvan da pruži tehničku podršku novoj Vladi Srbije pri izmeni propisa o izdavanju građevinskih dozvola

21.05.2014 - Izmene i dopune Zakona o hipoteci

21.05.2014 - Reforma Zakona o radu sve izvesnija

21.05.2014 - U središtu pažnje - JPP

30.04.2014 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) potpomogao izradu fiskalnih multiplikatora kojima se unapređuje sposobnost Ministarstva finansija i Fiskalnog saveta da procene uticaj fiskalne konsolidacije na privredni oporavak Srbije

30.04.2014 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) razmotrili napredak reforme neporeskih i parafiskalnih nameta

22.04.2014 - Sinergija - Poslovni žurnal nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj

09.04.2014 - Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)/Srbija objavila je javni poziv za podnošenje projekata "Partneri civilnog društva u Srbiji" (Serbia Civil Society Partners). Više informacija o uslovima konkursa možete pogledati na sledećoj veb strani >>>

09.04.2014 - Na građevinsku dozvolu se čeka oko 17 meseci

08.04.2014 - Kofer papira do kamena temeljca

07.04.2014 - Kroz lavirint do građevinske dozvole

01.04.2014 - Privreda plaća 384 neporeska nameta

31.03.2014 - Takse brišu, a dve stižu

21.03.2014 - Ko vreba iz SENKE?

21.03.2014 - Bolje sprečiti nego lečiti

21.03.2014 - Rade legalno bez radnika

21.03.2014 - Plaćamo skupu državu

21.03.2014 - Država mnogo uzima

21.03.2014 - Igra u kojoj svi gube

21.03.2014 - Privreda plaća 384 neporeska nameta

19.03.2014 - Preporuke koje je izradio USAID BEP uvrštene u Strategiju i Akcioni plan za razvoj preduzetništva

19.03.2014 - USAID BEP nastavlja da pruža tehničku pomoć Ministarstvu građevinarstva i urbanizma u cilju reforme postupka izdavanja građevinskih dozvola

19.03.2014 - Informativna kampanja o značaju reforme Zakona o radu

19.03.2014 - Obuka za novoimenovane izvršitelje

19.03.2014 - USAID BEP i Udruženje banaka Srbije (UBS) predložili izmene propisa o sredstvima obezbeđenja

19.03.2014 - Javna rasprava o Zakonu o robnim berzama

19.03.2014 - USAID BEP koordinira reformu parafiskalnih nameta

19.03.2014 - Unapređenje procene vrednosti nepokretne imovine

19.03.2014 - USAID BEP omogućio talentovanim mladima stručnu praksu u partnerskim organima državne uprave

28.02.2014 - Do kraja godine urbanistički planovi Srbije na Internetu

25.02.2014 - Laka procedura za bolje uslove poslovanja

25.02.2014 - Nastavak rada na reformi inspekcija

25.02.2014 - Smanjeni troškovi poslovanja malih i srednjih preduzeća

29.01.2014 - Nastavak projekta „Bolja javna uprava kroz program radnih praksi“

29.01.2014 - Uspešno okončan prvi program radnih praksi u organima javne uprave

17.01.2014 - USAID BEP i Ministarstvo finansija sarađuju na uvođenju programskog modela budžeta

16.01.2014 - Kompletan izveštaj Ankete 1000 preduzeća

24.12.2013 - ADMINISTRATIVNE PROCEDURE KOŠTAJU SRPSKU PRIVREDU MILIJARDU I SEDAM MILIONA EVRA

24.12.2013 - U susret Zakonu o inspekcijskom nadzoru: Do leta "krovni" zakon

16.12.2013 - Izmene zakona o radu - Obećavaju nam više posla ako budu lakse otpuštali

12.12.2013 - Novi zakon o robnim berzama

06.12.2013 - Održana Centralna javna rasprava o Nacrtu zakona o uređenju prostora i izgradnji

02.12.2013 - Reforma inspekcijskog nadzora radi sprečavanja nelegitimnog poslovanja

18.11.2013 - Privredna društva bez zaposlenih: tajna brojnosti i uspeha

13.11.2013 - POSLOVNA ANKETA USAID POKAZUJE NEZNATNO POBOLJŠANO POSLOVNO OKRUŽENJE OPTEREĆENO ADMINISTRACIJOM I KAMATAMA

08.11.2013 - PRVI NALAZI POSLOVNE ANKETE USAID-a UKAZUJU NA BOLJE POSLOVNO OKRUŽENJE U SRBIJI

07.11.2013 - Nacrt Zakona o inspekcijskom nadzoru

22.10.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i Ministarstvo finansija uspešno sprovode pilot-program uvođenja metodoloških smernica novog programskog budžeta

22.10.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pruža podršku Narodnoj banci Srbije za unapređenje procene vrednosti nepokretne imovine

21.10.2013 - USAID BEP i Unija poslodavaca Srbije organizovali okrugli sto za preduzetnice

21.10.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja predstavio zainteresovanim stranama javno-privatna partnerstva

18.10.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i Radna grupa za izradu Nacrta Zakona o robnim berzama održali javnu raspravu sa predstavnicima banaka

17.10.2013 - USAID BEP i Ministarstvo pravde i državne uprave usaglasili strukturu i sadržinu prve verzije Nacrta Zakona o inspekcijama

16.10.2013 - USAID BEP nastavlja aktivnosti na unapređenju okruženja za lizing

15.10.2013 - USAID BEP pruža podršku za izgradnju nadzornih kapaciteta Komisije za hartije od vrednosti

15.10.2013 - USAID BEP pruža podršku za izradu Zakona o rizičnom kapitalu (venture capital)

14.10.2013 - USAID BEP i Regionalna privredna komora Požarevac održali prezentaciju studije o sivoj ekonomiji

09.10.2013 - Privrednice razmatraju načine lakšeg pristupa izvorima finansiranja sa ciljem otvaranja novih radnih mesta u Srbiji

01.10.2013 - U šumi propisa ni inspekcije se ne snalaze

01.10.2013 - Džaba i koncesija, Srbiju nema ko da gradi

23.09.2013 - USAID BEP i Ministarstvo finansija nastavljaju rad na uvođenju programskog budžeta

23.09.2013 - Vlada Srbije najavila veću posvećenost ekonomskim pitanjima

23.09.2013 - Praćenje uticaja reforme propisa na privredu

23.09.2013 - Žene u parlamentu podržale reformu Zakona o radu

20.09.2013 - Faktoring - brže do novca

10.09.2013 - Vlada Srbije najavila veću posvećenost ekonomskim pitanjima

09.09.2013 - Podrška neprekidnom praćenju uticaja reforme propisa na privredu

06.09.2013 - Koncept budućeg Zakona o inspekcijama

05.09.2013 - Reforme radnog zakonodavstva predstavljene ženama u parlamentu

04.09.2013 - Održano sedam okruglih stolova o pristupu izvorima finansiranja

03.09.2013 - Okrugli sto o pristupu izvorima finansiranja održan u Privrednoj komori Beograda

02.09.2013 - Strategija reforme inspekcija

30.08.2013 - Izrađena prva radna verzija nacrta izmena Zakona o planiranju i izgradnji

29.08.2013 - Radna grupa za izradu Zakona o robnim berzama nastavlja rad na pripremi analize efekata propisa

28.08.2013 - USAID BEP učestvovao u drugom sastanku međuresorne radne grupe za izradu novog Zakona o planiranju i izgradnji

27.08.2013 - Komisija za javno-privatna partnerstva (JPP) usvojila Metodologiju vrednosti za novac (Value-for-Money Methodology, VfMM)

26.08.2013 - International Factoring Group (IFG) odala priznanje aktivnostima na izradi Zakona o faktorinug

26.07.2013 - Radna verzija zakona o robnim berzama

23.07.2013 - Koncept reforme postupka izdavanja građevinskih dozvola

22.07.2013 - USAID Projekta za bolje uslove poslovanja priključuje se Radnoj grupi za izradu nacrta Zakona o inspekcijama

16.07.2013 - Usvojen Zakon o faktoringu

27.06.2013 - USAID predstavio vodič za reformu procesa izdavanja građevinskih dozvola u Srbiji

26.06.2013 - Komora izvršitelja odala priznanje USAID Projektu za bolje uslove poslovanja (USAID BEP) za uspešnu saradnju u reformi izvršnog postupka

25.06.2013 - Ministarstvo pravde i državne uprave zvanično imenovalo dva eksperta USAID BEP za članove Radne grupe za izradu Zakona o inspekcijama

24.06.2013 - USAID BEP i Beogradska otvorena škola odabrali 15 praktikanata

20.06.2013 - Ministarstvo finansija i privrede (MFP) pokrenulo nov mehanizam dodele bespovratnih sredstava za nabavke opreme razvijen uz pomoć USAID BEP

19.06.2013 - USAID BEP i Ministarstvo finansija i privrede organizovali okrugli sto sa privrednicima iz niškog regiona

18.06.2013 - Srpska asocijacija menadžera (SAM) i USAID BEP organizovali radni doručak o sredstvima obezbeđenja

06.06.2013 - Zajedničke aktivnosti poslovnih udruženja u pogledu reforme radnog zakonodavstva

06.06.2013 - Stalno zagovaranje reforme inspekcija

05.06.2013 - Obuka za izvršitelje i radionica o najboljoj praksi u nadzoru nad radom izvršitelja

04.06.2013 - Nove mogućnosti za finansiranje malih i srednjih preduzeća (MSP)

03.06.2013 - Spreman nacrt Koncepta reforme sistema izdavanja građevinskih dozvola

31.05.2013 - Unapređenje Strategije reforme javne uprave u pogledu inspekcija

30.05.2013 - Studija „Siva ekonomija u Srbiji: Novi nalazi i preporuke za reforme“ predstavljena u Narodnoj skupštini

29.05.2013 - Međuresorna radna grupa za uvođenje programskog budžeta

28.05.2013 - Dvodnevna radionica za Radnu grupu za izradu Zakona o robnim berzama

14.05.2013 - USAID BEP pokrenuo programe izgradnje kapaciteta javnog sektora

13.05.2013 - USAID BEP održao petu tematsku diskusiju o reformama radnog zakonodavstva

10.05.2013 - Ministarstvo finansija i privrede najavilo konačno ukidanje naknade za korišćenje zemljišta

09.05.2013 - USAID BEP nastavlja učešće u zajedničkoj radnoj grupi o usklađivanju propisa o hartijama od vrednosti, na poziv Ministarstva finansija i privrede

08.05.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pokrenuo javno-privatni dijalog o „deagencifikaciji“ u Srbiji

26.04.2013 - USAID BEP stvorio konsenzus o budućem toku unapređenja postupka izdavanja građevinskih dozvola

25.04.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pomogao Ministarstvu finansija i privrede – Sektoru budžeta da izradi metodologiju za procenu fiskalnog uticaja (Fiscal Impact Assessment, FIA)

24.04.2013 - USAID BEP i Ministarstvo finansija i privrede inicirali niz okruglih stolova sa ciljem promovisanja finansijskog osnaživanja MSP u Srbiji

23.04.2013 - Neophodne su reforme u sektoru lizinga

22.04.2013 - Niz okruglih stolova sa privrednicima o ključnim reformama poslovnog okruženja

19.04.2013 - Nacrt studije sa preporukama za uređenje sistema državnih agencija u Republici Srbiji

19.04.2013 - Nacrt studije sa preporukama za uređenje sistema državnih agencija u Republici Srbiji - Rezime studije

03.04.2013 - Siva ekonomija u Srbiji – novi nalazi i uticaj na privredni razvoj

03.04.2013 - USAID predstavio mogućnosti za unapređenje finansiranja privrede

03.04.2013 - Praktična obuka izvršitelja

03.04.2013 - „Siva knjiga“ NALED-a i nagrade za reformatore godine

03.04.2013 - Unapređenje tržišta korporativnih obveznica u Srbiji

03.04.2013 - Preporuke za poboljšanje likvidnosti

03.04.2013 - Indeks poslovnog okruženja

03.04.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja postao deo nove radne grupe za izradu Zakona o robnim berzama

03.04.2013 - Evaluacija inicijativa za uspostavljanje javno-privatnih partnerstava (JPP) u Srbiji

03.04.2013 - Veliki korak ka uvođenju programskog budžetiranja

03.04.2013 - Dalja racionalizacija taksi i naknada koje plaća privreda

03.04.2013 - Obuka za narodne poslanike i stručne službe Narodne skupštine o analizi efekata propisa

03.04.2013 - Okrugli sto o unapređenju procene vrednosti nekretnina u Srbiji

03.04.2013 - Stručna praksa pruža priliku mladima i povećava kapacitet Vlade Srbije za sprovođenje reformi

03.04.2013 - Koordinacija aktivnosti socijalnih partnera u pripremama za reformu Zakona o radu

03.04.2013 - Javna rasprava o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

02.04.2013 - U.S. Agency for International Development Announcement call for Public - Private Alliance Proposals in Serbia

20.03.2013 - Studija USAID-a otkrila da Srbija suzbijanjem sive ekonomije može da poveća poreske prihode za 33 milijarde dinara u naredne tri godine

01.03.2013 - Javna rasprava o Nacrtu zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

30.01.2013 - Praktična obuka za izvršitelje - korak ka uspešnoj primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju

30.01.2013 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja izradio pilot-projekat za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje nabavke opreme

30.01.2013 - "Knjiga preporuka" USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) priznata kao važna smernica za poboljšanje pristupa izvorima finansiranja

18.01.2013 - Bolja javna uprava kroz program radnih praksi

16.01.2013 - Priprema Metodologije value-for-money for PPP project assesment

14.12.2012 - Reforme zakona o radu i promene neophodne su za prevazilaženje krize nezaposlenosti u Srbiji, pokazuju rezultati nove studije

30.11.2012 - Bolji pristup izvorima finansiranja ključan je za otvaranje novih radnih mesta i privredni rast - USAID predlaže kako da se poboljša pristup izvorima finansiranja malim i srednjim preduzeća

21.11.2012 - Parafiskalni nameti evidentirani i eliminisani

20.11.2012 - Reforma postupka izdavanja građevinskih dozvola dovešće do bržeg završetka projekata, podstaći privredni razvoj i povećati zaposlenost

19.11.2012 - Predložene mere fiskalne konsolidacije za period od 2012. do 2016. prema preporuci Fiskalnog saveta

16.11.2012 - Godišnja Anketa 1000 preduzeća USAID BEP-a

15.11.2012 - Zakon o faktoringu – podrška razvoju sektora faktoringa

14.11.2012 - Donet novi Kodeks korporativnog upravljanja

12.11.2012 - Kampanja "Pitajte kada" za podršku boljem poslovnom okruženju

09.11.2012 - Ukidanje parafiskalnih nameta u građevinskoj industriji

08.11.2012 - Obuka za sudije – primena najsloženijih koncepata Zakona o privrednim društvima i korporativnog upravljanja

07.11.2012 - Procena vrednosti imovine je ključan problem za pristup izvorima finansiranja

06.11.2012 - Jačanje uloge parlamenta u budžetskom odlučivanju i planiranju

05.11.2012 - Vlada Srbije opredeljena za poboljšanje konkuretnosti privrede i nastavak reformi

23.10.2012 - Srbija napredovala na 86. mesto po lakoći poslovanja

18.10.2012 - Kodeks korporativnog upravljanja objavljen u Službenom glasniku

26.09.2012 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pružio podršku izradi novousvojenog Kodeksa korporativnog upravljanja

26.09.2012 - Fiskalni savet predlaže čitav niz mera fiskalne konsolidacije za period 2012-2016

25.09.2012 - Održan seminar na temu "Jačanje uloge Parlamenta u budžetskom odlučivanju i planiranju"

24.09.2012 - USAID predlaže izmene u izdavanju građevinskih dozvola

24.09.2012 - Izveštaj o globalnoj konkurentnosti

04.09.2012 - Plan reformi radi efikasnijeg izdavanja građevinskih dozvola

04.09.2012 - Tehnička podrška Ministarstvu finansija i ekonomije za pojednostavljenje parafiskalnih nameta

04.09.2012 - Kampanja „Pitaj kada“ pruža podršku ukidanju parafiskalnih nameta

08.06.2012 - I na mostu i na ćupriji: Parafiskalni nameti koštaju privredu 730 miliona evra

08.06.2012 - Novi Zakon o faktoringu – korak više ka rešavanju problema nelikvidnosti u Srbiji

08.06.2012 - Zakon o tržištu kapitala – jasan regulatorni okvir

08.06.2012 - Efikasnija naplata potraživanja - ka primeni reforme izvršnog postupka

08.06.2012 - Poljoprivredni razvoj zahteva sveobuhvatnu reformu sistema inspekcija

08.06.2012 - U susret e-upravi: pilot-projekat elektronske inspekcije

08.06.2012 - Komisija za javno-privatna partnerstva odobrila prvi projekat javno-privatnog partnerstva

08.06.2012 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja organizovao panel pod nazivom „Promena paradigme finansija javnog sektora“ na „Kopaonik biznis forumu“

08.06.2012 - Udruženi u podršci reforme inspekcija: vodeća poslovna udruženja zagovaraju sveobuhvatnu reformu

08.06.2012 - Novi Kodeks korporativnog upravljanja

08.06.2012 - Efikasno korišćenje pokazatelja učinka u planiranju i budžetiranju

08.06.2012 - Sektor za budžet Ministarstva finansija razmatra brže uvođenje programskog budžetiranja

08.06.2012 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pruža podršku izgradnji kapaciteta Uprave za javni dug

08.06.2012 - Edukacija Komisije za hartije od vrednosti

08.06.2012 - Unapređenje supervizije u Komisiji za hartije od vrednosti

08.06.2012 - Održana obuka za upravljanje rizikom javnog duga u Upravi za javni dug

06.06.2012 - USAID i Unija poslodavaca skreću pažnju na probleme sa kojima se susreću žene u pristupu izvorima finansiranja

19.04.2012 - Skriveni porezi koštaju srpsku privredu 730 miliona evra

19.04.2012 - Mostovi i ćuprije - Sistem neporeskih i parafiskalnih formi u Srbiji - Popis, analiza efekata, preporuke za reformu

12.04.2012 - Nova pravila, primena i efekti zakona o tržištu kapitala

04.04.2012 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja, Američka privredna komora u Srbiji, Unija poslodavaca Srbije, Srpska asocijacija menadžera, NALED, Privredna komora Srbije i Kancelarija za regulatornu reformu ujedinjeni u apelu za reformu inspekcijskog sistema

03.04.2012 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja na Kopaonik biznis forumu Panel-diskusija

03.04.2012 - Ponovno pokretanje reforme programskog budžetiranja

02.04.2012 - Tržište kapitala - institucije, ulaganja, zaštita investitora

21.03.2012 - Poboljšanje upravljanja javnim resursima u Srbiji

19.03.2012 - Fiskalna pravila za kontrolu javnog duga EU moraju biti primenjena u Srbiji

19.03.2012 - Objavljen godišnji konkurs za dodelu grantova

16.03.2012 - II godišnji ručak sa predstavnicima medija

13.03.2012 - Predlog koncepta inspekcijskog informacionog sistema Republike Srbije

12.03.2012 - Radni doručak - Novi Zakon o privrednim društvima

11.03.2012 - Prvi put objavljena lista parafiskalnih nameta privredi

11.03.2012 - Fokus-grupe – još jedan korak ka strategiji reforme inspekcijskog nadzora

11.03.2012 - Podrška za primenu novih propisa o javno-privatnim partnerstvima

11.03.2012 - Profesionalni izvršitelji - šansa za samozaposlenje

11.03.2012 - Nova Strategija regulatorne reforme 2012-2014

11.03.2012 - Reforma radnog prava u Srbiji je neophodna

11.03.2012 - Kontrolu javne potrošnje treba da vrši i Narodna skupština

11.03.2012 - Ministarstvo finansija Srbije u poseti italijanskom Ministarstvu finansija i ekonomije i Banci Italije

11.03.2012 - Bolja izrada budžeta uslov za efikasno upravljanje javnim finansijama

11.03.2012 - Poboljšanje institucionalnih i izveštajnih kapaciteta Uprave za javni dug

11.03.2012 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pružio obuku o održivosti javnog duga Sektoru za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, Upravi za javni dug, Upravi za trezor i Fiskalnom savetu

11.03.2012 - Pravilna primena Zakona o tržištu kapitala

11.03.2012 - Pristup izvorima finansiranja malih i srednjih preduzeća

11.03.2012 - Savremene robne berze - šansa za srpsku privredu

11.03.2012 - Planira se izrada Zakona o faktoringu

08.03.2012 - Novi okvir za korporativno upravljanje.

06.03.2012 - Održan 12. Veliki forum menadžera

01.02.2012 - Robne berze - Šansa za srpsku privredu

01.02.2012 - USAID Program za bolje uslove poslovanja 23. i 24. januara organizovao studijsku posetu italijanskom Ministarstvu finansija i ekonomije i narodnoj banci Italije

11.01.2012 - Pregled prihoda Republike, pokrajine i lokalne uprave koji nisu formalno fiskalni

27.12.2011 - Predstavljena strategija Regulatorne reforme 2011 - 2014

20.12.2011 - USAID Program za bolje uslove poslovanja pružio podršku izradi nacrta nove strategije regulatorne reforme

14.12.2011 - Rezultati istraživanja USAID Projekta za bolje uslove poslovanja podstakli Vladu Srbije da osnuje radno telo za reformu inspekcijskog nadzora

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja podržava promovisanje javno-privatnih partnerstava u Srbiji

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja predstavio rezultate dve inovativne studije

14.12.2011 - Ministarstvo pravde objavilo poziv za prijavljivanje za ispit za izvršitelje

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja i Vladina Kancelarija za regulatornu reformu i analizu efekata propisa pokrenuli nove aktivnosti radi sprovođenja regulatornih reformi i vođenja dijaloga između javnog i privatnog sektora

14.12.2011 - Verica Kalanović, zamenica premijera i predsedavajuća međuresorne radne grupe za reformu inspekcijskog nadzora, razgovaraće o ključnim elementima budućeg programa za reformu inspekcijskog nadzora sa Donaldom Mekreom, savetnikom USAID Projekta za bolje uslove poslovanja

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja organizovao okrugli sto "Strateško planiranje i reforme postupka izrade budžeta" u Domu Narodne skupštine

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja organizovao doručak za novinare sa Dušanom Vujovićem o upravljanju javnim finansijama

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja organizovao uvodnu obuku iz oblasti upravljanja javnim dugom za Upravu za javni dug (UJD) i Trezor

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja održao tri obuke za Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije Ministarstva finansija u okviru granta za ekonometrijsku podršku

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja nastavlja sa pružanjem pomoći Fiskalnom savetu za izgradnju kapaciteta

14.12.2011 - Komisija za hartije od vrednosti usvojila 17 podzakonskih akata o tržištu kapitala izrađenih u saradnji sa USAID Projektom za bolje uslove poslovanja

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja organizovao okrugle stolove u Nišu, Subotici i Šapcu o pristupu malih i srednjih preduzeća izvorima finansiranja

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja održao prezentaciju na 10. Međunarodnoj konferenciji Beogradske berze

14.12.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja nastavlja rad na razvoju savremene produktne berze

14.12.2011 - Komisija za hartije od vrednosti priprema se za izmene propisa o javnim finansijama uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja

21.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja započeo dijalog sa malim i srednjim preduzećima u cilju olakšanja pristupa izvorima finansiranja

17.11.2011 - Vlada Srbije spremna da sprovede regulatorne reforme na osnovu dve inovativne studije

07.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) u Nišu održao okrugli sto o pristupu izvorima finansiranja

07.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja omogućio diskusiju o predlozima novih zakona o javno-privatnim partnerstvima

04.11.2011 - Potpredsednica Vlade Republike Srbije najavila inicijativu za reformu inspekcija

04.11.2011 - Prva procena administrativnih troškova poslovanja i prvo sveobuhvatno istraživanje preduzeća u Srbiji

04.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) planira da obezbedi podršku za osnivanje registra prostornih i urbanističkih planova na internetu

04.11.2011 - Druga konferencija o javno-privatnim partnerstvima održana  2. novembra u Beogradu

04.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) sproveo procenu sistema za upravljanje dugom (TRASSET) Uprave za javni dug (UJD)

04.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) koordinirao donatorske aktivnosti na uvođenju planiranja budžeta prema učinku

04.11.2011 - Stručnjaci za ekonometriju i fiskalnu politiku koje je angažovao USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pružaju pomoć Fiskalnom savetu

04.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pokrenuo niz okruglih stolova o pristupu finansiranja malih i srednjih preduzeća

04.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) nastavlja aktivnosti na razvoju savremene produktne berze

04.11.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pruža stručnu pomoć u izradi podzakonskih akata za tržišta kapitala

04.11.2011 - Komisija za hartije od vrednosti priprema se za izmene u Zakonu o javnom dugu uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP)

18.10.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) podstiče i unapređuje javno-privatni dijalog kroz sprovođenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju

18.10.2011 - Stručna podrška koju USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP) pruža Ministarstvu pravde rezultirala je donošenjem novog podzakonskog propisa za sprovođenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Pravilnik o jedinstvenom registru pravnih subjekata upisanih u knjigu izvršnih dužnika)

05.10.2011 -Stručna podrška koju USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) pruža Ministarstvu pravde rezultirala je donošenjem novog podzakonskog propisa za sprovođenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Pravilnik o ispitu za izvršitelja)

05.10.2011 - USAID projekat za bolje uslove poslovanja u Srbiji poziva kandidate da se prijave za poziciju IT konsultanta

27.09.2011 - Poziv na reformu inspekcijskog sistema u Srbiji

22.09.2011 - USAID-BEP pomaže Makro-Fiskalnom odeljenju Ministarstva finansija u pružanju što pouzdanijih dugoročnih fiskalnih projekcija.

22.09.2011 - Serija okruglih stolova stolova na temu „Pristup izvorima finansiranja malih i srednjih preduzeća“

22.09.2011 - Učinjen prvi korak ka razvoju robne berze kao dela finansijskog tržišta Srbije

22.09.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pruža tehničku pomoć i regionalno iskustvo u izradi podzakonskih akata vezanih za Zakon o tržištu kapitala

22.09.2011 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) podržava pokretanje novog ciklusa regulatorne reforme

22.09.2011 - Vlada Srbija usvojila Uredbu o konverziji prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine

22.09.2011 - Reformom inspekcija do rasterećenja privrede

21.09.2011 - Usvojen prvi podzakonski propis za primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju

25.08.2011 - Ministarstvo pravde i USAID Projekat za bolje uslove poslovanja zajednički rade na pripremi podzakonskih akata za primenu novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

25.07.2011 - Održana serija okruglih stolova na temu reforme inspekcijskog sistema

Jul 2011 - Ministarstvo pravde i USAID Projekat za bolje uslove poslovanja rade na sprovođenju reformskog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

27.06.2011 - Održana druga po redu javna rasprava o Nacrtu uredbe o konverziji prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu

26.06.2011 - Prevod novousvojenog Zakona o tržištu kapitala

13.06.2011 - Održana javna rasprava o Nacrtu uredbe o konverziji prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu

31.05.2011. - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja zvanično je počeo sa radom u srbiji


 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija