Informacije o projektu

 

OSNOVNE INFORMACIJE

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) je sedmogodišnja inicijativa pokrenuta u januaru 2011. Ovaj projekat pruža podršku Vladi Srbije da poveća konkurentnost srpske privrede i njenog privatnog sektora kroz unapređenje poslovnog okruženja, poboljšanje upravljanja javnim finansijama i jačanje finansijskih tržišta. Aktivnosti projekta zasnivaju se na prioritetima koje utvrđuju privatni sektor i Vlada.

 

AKTIVNOSTI

Projekat pomaže Srbiji da ostvari reforme kojima će se:

 • smanjiti pravno i regulatorno opterećenje privrede;
 • unaprediti makroekonomska politika i upravljanje javnim finansijama, i
 • pospešiti razvoj finansijskih tržišta i poboljšati pristup izvorima finansiranja.

 

REZULTATI

 • U decembru 2014. usvojen je nov Zakon o planiranju i izgradnji koji se zasniva na preporukama BEP-a. Zahvaljujući „jednošalterskom sistemu“ i elektronskom izdavanju dozvola, Srbija je napredovala sa 186. mesta na listi Doing Business svetske banke u 2015. na 36. mesto u 2017.
 • U saradnji sa Vladom izrađeno je Uputstvo za izradu programskog budžeta; unapređen je kapacitet Ministarstva finansija i 178 direktnih budžetskih korisnika za izradu budžeta primenom programske metodologije, što predstavlja uslov EU čijim se poštovanjem povećavaju transparentnost i odgovornost u javnim finansijama.
 • Analiza i kampanja BEP-a dovele su do toga da je Narodna skupština u aprilu 2015. Usvojila Zakon o inspekcijskom nadzoru. Prva godina njegove primene dovela je do značajnog smanjenja zaposlenosti u neformalnom sektoru, povećanja broja novoregistrovanih subjekata i poboljšanja u pogledu poverenja privrednika u inspekcije i percepcije inspekcija i inspektora.
 • U julu 2014. usvojen je nov Zakon o radu koji se zasniva na preporukama Projekta. Ovaj zakon je tržište rada učinio fleksibilnijim; uz njegovu primenu, Srbije će postati privlačnija destinacija za strana ulaganja.
 • Vlada Srbije je sveobuhvatnu studiju i preporuke Projekta za unapređenje pristupa malih i srednjih preduzeća (MSP) izvorima finansiranja iskoristila za izradu Akcionog plana za sprovođenje strategije razvoja preduzetništva i konkurentnosti.
 • Na osnovu preporuka Projekta ukinuto je ukupno 138 parafiskalnih nameta; u propise su uvedena načela kojima se sprečava buduće ad hok uvođenje taksi i naknada.
 • Novi Zakon o faktoringu izrađen uz podršku Projekta omogućio je povećanje likvidnosti privrede i razvoj sektora faktoringa.
 • Analiza i kampanja BEP-a navele su Vladu Srbije da kao prioritet postavi formiranje nedepozitnih nebankarskih institucija. BEP će pružiti podršku Ministarstvu finansija i Narodnoj banci da izrade propise kojima se omogućava osnivanje takvih finansijskih institucija.
 • Vlada Srbije je borbu protiv sive ekonomije postavila kao ključni prioritet zahvaljujući studiji o neformalnoj ekonomiji u Srbiji koju je izradio BEP.
 • BEP sarađuje sa Ministarstvom finansija i Narodnom bankom radi unapređenja kvaliteta procena vrednosti nepokretnosti.  U toku je formiranje baze podataka o prometu nepokretnosti, a izrađeni su i novi Zakon o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti i Nacionalni standardi za procenu vrednosti nepokretnosti.

 


 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija