PROGRAM PODRŠKE RUKOVODIOCIMA PARTNERA PROJEKTA ZA BOLJE USLOVE POSLOVANJA


USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) svojim partnerskim institucijama u okviru Vlade Srbije nudi Program podrške rukovodiocima koji obuhvata koučing i naročito prilagođen program obuke iz oblasti menadžmenta. Ovaj Program organizuje se posredstvom Srpskog menadžment centra. Program podrške rukovodiocima partnerskih institutcija Projekta za bolje uslove poslovanja predstavlja integrisan pristup unapređenju menadžmenta, što će dovesti do veće efikasnosti državne uprave.


Koučing za rukovodioce

USAID BEP i Srpski menadžment centar nude koučing za više rukovodioce organa Vlade Srbije. Ovaj program koučinga obuhvata razvoj liderskih sposobnosti, tehnika rukovođenja i veština komunikacije. Program koučinga predviđen je za donosioce odluka na sektorskom nivou (pomoćnike ministara, državne sekretare, direktore uprava i kancelarija Vlade, kao i rukovodioce sektora u partnerskim institucijama). U okviru koučinga, rukovodioci sektora imaju priliku da rade sa iskusnim trenerima koji im pružaju podršku da prepoznaju glavne izazove sa kojima se suočavaju njihovi sektori i da ubrzaju sprovođenje promena koje se smatraju neophodnim za unapređenje efikasnosti tih sektora. Koučing se organizuje jednom u svake dve nedelje tokom tromesečnog perioda.


Obuka iz oblasti menadžmenta

Ovaj program obuke posebno je prilagođen potrebama učesnika i organizuje se po sektorima. Ciljna grupa za ovu obuku jesu stručne službe partnerskih institucija, a njihovo učešće u najvećoj meri zavisi od jasne opredeljenosti rukovodilaca tih sektora. Obuka iz oblasti menadžmenta za službenike sektora, u bliskoj je vezi sa koučingom za rukovodioce sektora: samo kombinacija ova dva programa može doneti konkretne rezultate. Osnovni paket obuke obuhvata: strateški menadžment; analizu opravdanosti troškova u javnoj upravi; veštine komunikacije i predstavljanja u javnosti; i upravljanje projektima i promenama (najmanje četiri nastavna modula od kojih svaki traje po dva dana). Pored osnovnih nastavnih modula mogu se organizovati i napredni programi obuke već prema potrebama svakog pojedinačnog sektora. Neki od modula koje možemo ponuditi su: upravljanje učinkom; programsko budžetiranje; veštine rukovođenja i pregovaranja; itd. Svaki nastavni modul traje dva puna nastavna dana, a ceo program obuke može da traje do tri meseca.

Pilot Program podrške rukovodiocima sproveden je tokom maja i juna 2013. godine i doveo je do unapređenja veština komunikacije i planiranja, kao i do efikasnije realizacije složenih sektorskih poslova. Tokom predstojećeg drugog kruga sprovođenja ovog programa, USAID BEP i Srpski menadžment centar sarađivaće sa odabranim partnerima na izradi i organizaciji naročito prilagođenih programa obuke za stručnjake i službenike, zajedno sa koučingom sektorskih rukovodilaca. Očekujemo da će ovaj pristup doprineti većoj odgovornosti, unaprediti učinak rada pojedinaca i grupa i promovisati pozitivne promene i na ličnom i na sektorskom nivou. Smatramo da će napori u ovom pravcu pomoći partnerima Projekta za bolje uslove poslovanja da uspešnije sprovode nove strategije, politike i propise i samim tim privredi u Srbiji omogućiti kvalitetnije usluge državne uprave.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija