Razvoj finansijskih tržišta

Projekat pruža podršku finansijskom tržištu u Srbiji u cilju veće dostupnosti finansijskih sredstava privredi i razvoja instrumenata za upravljanje rizikom. Projekat preduzima sledeće aktivnosti:

  • Unapređenje pristupa izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća i preduzetnike (MSPP): Omogućavanje pružaocima usluga da podrže kreditiranje kroz pružanje podrške za unapređenje profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti. Podrška Ministarstvu privrede za formiranje Saveta za MSP i sprovođenje Strategije za razvoj MSP, i to naročito u pogledu unapređenja pristupa izvorima finansiranja i poslovne regulative. Informisanje javnosti o značaju razvoja finansijskih tržišta i njihove uloge u privrednom razvoju i smanjenju siromaštva. Podrška za poboljšanje informacija o finansiranju MSP. Pomoć za unapređenje i pravilno korišćenje računovodstvenih usluga za mikro-preduzeća i MSP.

  • Razvoj regulatorog okvira za nebankarske finansijske institucije: Pružanje podrške Vladi, Narodnoj banci i finansijskom sektoru za razvoj regulatornog i nadzornog okvira za nebankarske finansijske institucije. Pružanje stručne podrške i podsticanje dijaloga o propisima kojima se uređuju nebankarske finansijske institucije. Pomoć za izradu propisa za unapređenje korišćenja lizinga kao alternativnog izvora finansiranja za MSP.

  • Unapređenje efikasnosti, monitoringa i transparentnosti državne pomoći. Pomoć Ministarstvu privrede i Ministarstvu finansija pri reformi mehanizama za finansijsku podršku MSP. Izrada preporuka za osmišljavanje novih programa državne pomoći i unapređenje postojećih, kao i preporuka za upravljanje programima državne pomoći.

  • Razvoj pravnog okvira za produktne berze: pružanje obuke o radu, nadzoru nad radom i kliringu produktne berze, učešće u radu Radne grupe za izradu Zakona o produktnim berzama, izrada „mape puta“ za razvoj produktnih berzi.

  • Unapređenje vansudskog izvršenja i izvršenja ugovora o kreditu: Zagovaranje unapređenja zakona i propisa kojima će se unaprediti regulatorni okvir za izvršenje sudskih odluka na sredstvima obezbeđenja, i to naročito uz pomoć izvršitelja. Podrška za dalje unapređenje vansudskog izvršenja. Nastavak saradnje sa drugim donatorima (poput GIZ-a) u cilju pružanja podrške profesiji izvršitelja i Komori izvršitelja u cilju izgradnje kapaciteta.

KLJUČNI REZULTATI

  • Sveobuhvatna studija i preporuke za unapređenje finansiranja MSP koje je izradio USAID BEP korišćena je za pripremu Akcionog plana Vlade Srbije za sprovođenje Strategije za razvoj konkurentnosti i preduzetništva. Među usvojenim preporukama je naplata PDV-a po realizaciji za MSP, ukidanje naplate PDV-a unapred, skraćenje rokova za povraćaj poreza i plaćanja javnih preduzeća i ukidanje obavezne rezerve za davaoce lizinga.
  • Novi Zakon o faktoringu, izrađen uz podršku USAID BEP, pomogao je da se unapredi likvidnost privrede i podstakne razvoj sektora faktoringa.
  • Podrška koju je USAID BEP pružio za izradu i sprovođenje Zakona o tržištu kapitala i povezanih podzakonskih akata doprinela je stvaranju pouzdanog i transparentnog regulatornog okvira.
  • Analize i lobiranje USAID BEP navele su Vladu Srbije da kao prioritet postavi formiranje nedepozitnih nebankarskih institucija.
  • USAID BEP sarađuje sa Ministarstvom finansija i Narodnom bankom u cilju unapređenja procene vrednosti nepokretnosti: u toku je izrada transakcione baze podataka, a izrađeni su i nov Zakon o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti i Nacionalni standardi za procenu vrednosti nepokretnosti u cilju unapređenja profesije procenitelja.

 


 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija