Regulatorne reforme u privredi

Projekat pruža podršku za pojednostavljenje zakona, propisa i institucija, unapređenje kapaciteta regulatornih tela za sprovođenje zakona i unapređenje analitike i javno-privatnog dijaloga. Projekat je aktivan u sledećim oblastima:

  • Unapređenje rada i organizacije inspekcija: Pružanje tehničke i druge pomoći za izradu, usvajanje i praćenje efekata novog zakona i podzakonskih akata, promovisanje reforme inspekcijskog nadzora, formiranje sistema za koordinaciju rada inspekcija i izgradnju kapaciteta tela za koordinaciju inspekcija, podrška za formiranje i adekvatan rad informacionog sistema za upravljanje inspekcijama („e-Inspektor“), zagovaranje i koordinacija u cilju mobilizacije resursa za reformu inspekcija i podrška pojedinim inspekcijama za sprovođenje Zakona o inspekcijskom nadzoru.

  • Unapređenje izdavanja građevinskih dozvola: Podrška za izradu sektorskih zakona i propisa potrebnih za sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji, izrada hardverskih i softverskih specifikacija za sistem elektronskog izdavanja građevinskih dozvola i podrška za njegovu primenu, obuka državnih službenika i informisanje investitora o sadržaju reformi i podrška radu koordinacionih mehanizama i aktivnostima za sprovođenje reforme izdavanja građevinskih dozvola.

  • Ukidanje ili smanjenje parafiskalnih opterećenja: Izrada popisa taksi i naknada i analiza njihovog uticaja na izgradnju, izrada zakonskih i proceduralnih rešenja u cilju unapređenja postojećih parafiskalnih opterećenja i predstavljanje tih rešenja relevantnih zainteresovanim stranama/donosiocima odluka i lobiranje za zabranu uvođenja novih parafiskalnih taksi i naknada mimo transparentne i participativne procedure.

  • Sprovođenje regulatornih reformi: Pružanje tehničke podrške poslovnim udruženjima i drugim akterima u cilju pojednostavljenja administrativnih procedura koje imaju potencijal da donesu najveće uštede za privredu, i to usredsređivanjem na reforme čije sprovođenje ne zahteva značajne promene zakona ili obimne investicije u izgradnju kapaciteta.

  • Unapređenje javno-privatnog dijaloga: Sprovođenje redovnih godišnjih anketa o glavnim regulatornim ograničenjima među privrednicima, kao i sprovođenje aktivnosti u cilju podsticanja trajnog dijaloga između državnih organa i privrede.

KLJUČNI REZULTATI

  • Novi Zakon o inspekcijskom nadzoru usvojen je u aprilu 2015. i zasniva se na preporukama USAID BEP. Zakonom se omogućavaju koordinacija inspekcija, procena rizika, preventivne mere i borba protiv sive ekonomije.
  • Novi Zakon o planiranju i izgradnji usvojen je u decembru 2014. i zasniva se na preporukama USAID BEP. Zakonom se omogućava brže izdavanje građevinskih dozvola, a uvodi se i jednošalterski sistem i obezbeđuje da državne institucije poštuju zakonske rokove.
  • Novi Zakon o radu usvojen je u julu 2014. i zasniva se na preporukama USAID BEP. Ovaj zakon je učinio tržište rada fleksibilnijim, a istovremeno i unapredio konkurentnost Srbije kao destinacije za strana ulaganja.
  • Ukupno 138 parafiskalnih nameta ukinuto je na osnovu preporuka USAID BEP, a doneta su i zakonska načela kojima se sprečava buduće ad hok uvođenje taksi i naknada.
  • Komisija za javno-privatna partnerstva usvojila je Metodologiju „vrednosti za novac“ koju je izradio USAID BEP. Ova metodologija sadrži ekonomske, finansijske i tehničke smernice za pripremu i sprovođenje projekata javno-privatnog partnerstva i služi kao alat uz čiju pomoć donosioci odluka iz javnog sektora mogu da utvrde koji investicioni model najbolje zadovoljava njihove interese.
 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija