Unapređenje položaja Srbije na globalnim listama o kvalitetu poslovnog okruženja
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Olin McGill
Godina: 2016

Fiskalni multiplikatori u evropskim privredama u razvoju
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Pavle Petrovic, Milojko Arsic, Aleksandra Nojkovic
Godina: 2013

Vodič kroz metodologiju ocene „vrednosti za novac“
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: Sasa Marenjak
Godina: 2013