Podsetnik za praćenje budžetskog ciklusa
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: USAID BEP
Godina: 2015

Vodič kroz budžet
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Ministarstvo finansija
Godina: 2012

Studija o delotvornom korišćenju indikatora performansi
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Dusan Vujovic
Godina: 2015