Uporedna analiza pravnih okvira za uređenje nedepozitnih finansijskih institucija u Francuskoj, Rumuniji i Bugarskoj
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Maria Doiciu
Godina: 2016

Pravni okvir za NBFI u Srbiji – Otvorena pitanja

(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Maria Doiciu
Godina: 2016

Regulation of non-deposit taking credit providers
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Anthony Sinclair
Godina: 2016

Vrste finansijskih proizvoda
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Ana Jolović, Vladimir Jovanović
Godina: 2015

Odabir adekvatnog zajma
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Anthony Sinclair
Godina: 2015

Kamatne stope
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Anthony Sinclair
Godina: 2015

Procena tržišnog uticaja uvođenja nedepozitnih mikrofinansijskih institucija (NDMFI) u Srbiji - studija
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Maria Doiciu
Godina: 2014

Procena tržišnog uticaja uvođenja nedepozitnih mikrofinansijskih institucija (NDMFI) u Srbiji - rezime studije
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Maria Doiciu
Godina: 2014

Mogućnosti rasta malih i srednjih preduzeća i propuštene prilike u kreditiranju
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: CEVES (Katarina Đulić, Tijana Ječmenica, Tanja Kuzman, Kori Udovički, Nemanja Šormaz, Miloš Popović)
Godina: 2014

Preporuke za pravni i regulatorni okvir za mikrofinansiranje u Srbiji
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Jennifer Chien
Godina: 2013

Informativni dokument o nadzoru nad radom NBFI
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Anthony Sinclair
Godina: 2013

Finansiranje rasta malih i srednjih preduzeća: Knjiga preporuka namenjena Vladi Republike Srbije
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: USAID BEP Component 3 (Anthony Sinclair, Ana Jolović, Sandra Rodić, Vladimir Jovanović)
Godina: 2012

Finansiranje rasta malih i srednjih preduzeća: Ključna pitanja i preporuke za Srbiju
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: USAID BEP Component 3 (Anthony Sinclair, Ana Jolović, Sandra Rodić, Vladimir Jovanović)
Godina: 2012

Okruženje usluga za podršku kreditiranju i finansiranju sektora MSP u Srbiji
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Vladimir Drašković
Godina: 2012