USAID Projekat za bolje uslove poslovanja - Anketa 1000 preduzeća 2016 - rezime
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: USAID BEP
Godina: 2016

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja - Anketa 1000 preduzeća 2016 - prezentacija
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: USAID BEP
Godina: 2016

Nalazi studije sprovedene primenom modela standardnih troškova, 2016 - Studija
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Branko Radulovic
Godina: 2016

Nalazi studije sprovedene primenom modela standardnih troškova, 2016 - Prezentacija
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: Branko Radulovic
Godina: 2016

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja - Anketa 1000 preduzeća 2015 - izveštaj
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: USAID BEP
Godina: 2015

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja - Anketa 1000 preduzeća 2015 - rezime
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: USAID BEP
Godina: 2015

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja - Anketa 1000 preduzeća 2015 - prezentacija
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: USAID BEP
Godina: 2015

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja - Anketa 1000 preduzeća 2014 - izveštaj
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: USAID BEP
Godina: 2015

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja - Anketa 1000 preduzeća 2014 - rezime
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: USAID BEP
Godina: 2014

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja - Anketa 1000 preduzeća 2014 - prezentacija
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: USAID BEP
Godina: 2014

Kompletan izveštaj Ankete 1000 preduzeća 2013 - Izveštaj
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: USAID BEP
Godina: 2013

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja - Anketa 1000 preduzeća 2013 - rezime
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: USAID BEP
Godina: 2013

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja - Anketa 1000 preduzeća 2013 - prezentacija
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: USAID BEP
Godina: 2013

Analiza agencija u Srbiji - Studija
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Dragana Aleksic, Branko Radulovic
Godina: 2013

Analiza agencija u Srbiji - Rezime
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Dragana Aleksic, Branko Radulovic
Godina: 2013

Sledeća strana >>>