Vodič za primenu Zakona o Inspekcijskom nadzdoru - dopunjeno izdanje
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Milan Stefanović, Dušan Radovanović, Danica Jolović
Godina: 2017

Analiza činilaca zakonitog i nezakonitog poslovanja (analiza od značaja za inspekcijski nadzor)
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: USAID BEP, Partneri za demokratske promene Srbija
Godina: 2017

Analiza prekršaja, prekršajnih postupaka i prekršajne prakse iz oblasti inspekcijskog nadzora
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Milan Stefanović, Danica Jolović, Stefan Milošević. Dušan Radovanović
Godina: 2017

Smernice dobre prakse za pripremu mašinski obradivih kontrolnih lista u oblasti inspekcijskog nadzora
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Milan Stefanović, Aleksandar Ivić
Godina: 2017

Revizija kontrolnih listi
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Aleksandar Ivić
Godina: 2017

Analiza mehanizama prevencije i suzbijanja korupcije, jačanja integriteta, etike i odgovornosti u inspekcijama
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Milan Stefanović, Danica Jolović, Dragan Tošić
Godina: 2017

Metodologija za pripremu ankete za inspektore o kvalitetu inspekcijskog nadzora
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Jovana Stefanović Petani
Godina: 2017

Osnovi privrednog poslovanja za inspektore
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Milan Stefanović, Vesna Ristić
Godina: 2016

Publikacija - veštine vršenja inspekcijskog nadzora
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Dragana Ćuk Milankov
Godina: 2016

Vodič za primenu Zakona o Inspekcijskom nadzdoru
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Milan Stefanović, Dobrosav Milovanović, Jovana Stefanović, Ivan Dragošan
Godina: 2015

Siva ekonomija u Srbiji - Novi nalazi i preporuke za reforme - Studija
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: Gorana Krstić, Friedrich Schneider, Mihail Arandaranko, Milojko Arsić, Branko Radulović, Saša Ranđelović, Irena Janković
Godina: 2013

Siva ekonomija u Srbiji - Novi nalazi i preporuke za reforme - Rezime
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: Gorana Krstić, Friedrich Schneider, Mihail Arandaranko, Milojko Arsić, Branko Radulović, Saša Ranđelović, Irena Janković
Godina: 2013

Uloga inspekcija u Srbiji
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Andreja Marušić, Slavica Penev
Godina: 2012

Predlog koncepta inspekcijskog informacionog sistema Republike Srbije
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: Goran Vranić
Godina: 2012

Sistem e-inspekcija u Republici Srbiji: Softverski zahtevi i specifikacije
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: Goran Vranić
Godina: 2012

Program Reforme Inspekcija Nadležnih za Privredu u Srbiji
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Andreja Marušić
Godina: 2012

Studija o inspekcijama u Srbiji
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Andreja Marušić, Slavica Penev
Godina: 2011