Vodič kroz dozvole za izgradnju - Srpski
Vodič kroz dozvole za izgradnju - Engleski
Autor: Dragana Čukić, Dušan Vasiljević
Godina: 2017

Analiza zaključaka o odbacivanju
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Dragana Čukić
Godina: 2017

Analiza efekata reforme izdavanja dozvola za izgradnju
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Katarina Milovanović
Godina: 2016

Dijagnoza procesa izdavanja gradjevinskih dozvola sa preporukama - Grad Beograd
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Ivan Stefanovic
Godina: 2016

Dijagnoza procesa izdavanja gradjevinskih dozvola sa preporukama - MGSI

(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Ivan Stefanovic
Godina: 2016

Vodič kroz dozvole za izgradnju
(dokument dostupan samo na srpskom jeziku)
Autor: Dragana Čukić, Dušan Vasiljević
Godina: 2016

e-Permit Inception Report
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Dusan Glisic
Godina: 2015

„Mapa puta“ za reformu izdavanja građevinskih dozvola namenjena Vladi Srbije
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: MP & Associates
Godina: 2013

Najbolje svetske prakse u izdavanju građevinskih dozvola
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Andrew Minturn
Godina: 2013

Predlog koncepta reforme postupka izdavanja građevinskih dozvola
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: MP & Associates
Godina: 2013

Analiza efikasnosti postupka izdavanja građevinskih dozvola
(dokument dostupan na engleskom i srpskom jeziku)
Autor: MP & Associates
Godina: 2012