Državna finansijska podrška za MSP – Međunarodna praksa i pitanja
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Anthony Sinclair
Godina: 2015

Unapređenje podrške koju AOFI pruža privrednom rastu
(dokument dostupan samo na engleskom jeziku)
Autor: Anthony Sinclair
Godina: 2013